Οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέβαλαν περισσότερα από 22.000 ευρώ στην BSA (Business Software Alliance) σε αποζημιώσεις και 41.000 ευρώ περίπου σε δαπάνες για νομιμοποίηση των αδειών λογισμικού.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο έτος αποδόθηκε το ποσό ρεκόρ των 160.000 ευρώ σε αποζημιώσεις από τις ελληνικές επιχειρήσεις για παράνομα εγκατεστημένο λογισμικό. Συνολικά στην περιοχή της ΕΜΕΑ κατεβλήθησαν 3,4 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις προς την BSA το πρώτο εξάμηνο του 2009. Τα έξοδα των επιχειρήσεων για την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού έφθασαν τα 6,6 εκατ. δολάρια χωρίς να συνυπολογίζονται τα δικαστικά έξοδα.