O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Profile για το A' τρίμηνο 2009 ανήλθε σε 3,55 εκατ. ευρώ εν συγκρίσει με 3,83 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2008, παρουσιάζοντας ελαφρά κάμψη σε ποσοστό 7%.

Εν τούτοις, οι απαιτήσεις του συνεχιζόμενου μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγράμματος του ομίλου σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα συγκυρία οδήγησαν σε συγκυριακή μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) κατά 34% κυρίως ως συνέπεια της επένδυσης του ομίλου σε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, απαραίτητο για την διευρυνόμενη διείσδυση του σε νέους τομείς μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) του ομίλου, διαμορφώθηκαν στα 722 χιλ. ευρώ, εν συγκρίσει με 1,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008. Ταυτόχρονα, οι νέες αγορές του εξωτερικού με μεγαλύτερα έξοδα έρευνας και ο μικρός περιορισμός του περιθωρίου μεικτού κέρδους, λόγω των συνθηκών της αγοράς συνετέλεσαν στην εμφάνιση μειωμένης κερδοφορίας μετά φόρων από 556 χιλ. ευρώ το 2008, σε 232 χιλ. ευρώ το 2009. Επισημαίνεται ότι ο όμιλος διαθέτει σημαντικό ποσό ανεκτέλεστο έργων της τάξης των 13 εκατ. ευρώ αλλά και μεγάλα έργα προς ανάληψη και υλοποίηση.