Ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, επελέγησαν επτά εταιρείες να συνεχίσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου διάσωσης & αποκατάστασης αρχειακού υλικού και προμήθεια λογισμικού», με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 680.000 ευρώ, με ΦΠΑ.

Πρόκειται για τις εταιρείες: 1. Postscriptum για την ενότητα 8, Τelmaco για την ενότητα 2, Byte για τις ενότητες 4 & 5.3, PTS για την ενότητα 5.1 & 6, Hypersystems για τις ενότητες 7 & 8, ΑΜΥ για την ενότητα 1 και Infinitum για την ενότητα 5.3.