Οι εταιρείες: 1. Altec Integration, 2. Cyberce, 3. Globo Technologies και οι ενώσεις εταιρειών: 4. Pricewaterhousecoopers Business Solutions – iKnowHow, 5. Space Hellas – Cardisoft, 6. Terra Mapping The Globe – Draxis Περιβαλλοντική, 7. Quality & Reliability – Ελληνική Φωτογραμμετρική και 8. Velti – Telenavis, κατέθεσαν χθες στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο: «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές Υποδομές της χώρας».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 434.128,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.