Σημαντική είναι η ενίσχυση των εσόδων της Convert Group τα οποία κατέγραψαν άνοδο κατά 89% στο εννιάμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρόλο στην μεγάλη ανάπτυξη έπαιξε και το eRetail Audit, η καινοτομία της εταιρίας στην μέτρηση μεριδίων αγοράς καταναλωτικών αγαθών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ήδη για αυτή την υπηρεσία η Convert Group έχει υπογράψει 9 ετήσια συμβόλαια από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του online super market και του online φαρμακείου.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το δωδεκάμηνο θα κλείσει με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ εκτιμά ότι ο ρυθμός αυτός θα διατηρηθεί και για το 2018. Τα τέσσερα business units που πλέον καθοδηγούν την δυναμική πορεία της Convert Group είναι το eConsulting BU, το eMarket Research BU, το eTalent Recruiting BU και το eSkills Training BU, το οποίο ενισχύεται μετά την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της eSkills Center.