Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επενδύσει 9,2 δισ. ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Στόχος της εν λόγω κίνησης είναι όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση στο Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 30Mbps έως το 2020. Παράλληλα, τα μισά εξ αυτών να διαθέτουν ταχύτητες υψηλότερες των 100Mbps. Η επένδυση αυτή είναι βέβαιο πως θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τη παραγωγικότητα της Ευρώπης, ενώ εκτιμάται ότι η επένδυση θα λειτουργήσει θετικά προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας αγοράς για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.