Απόλυτα εξαρτημένο από την ψηφιακή τεχνολογία, βλέπουν το μέλλον των επιχειρήσεων τους, τα ανώτατα στελέχη, καθώς το 77% πιστεύουν ότι τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα έχουν μεταλλάξει τις προσδοκίες από τις εταιρείες τους στα επόμενα πέντε χρόνια, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με την έρευνα “19th Annual Global CEO Survey: Redefining business success in a changing world” της PwC.

Οι εταιρικοί τομείς, που, κατά κύριο λόγο, αναμένεται να αλλάξουν πλήρως λόγω της τεχνολογίας, είναι αυτοί της επικοινωνίας, της πληροφόρησης, των επενδύσεις και του σχεδιασμού. Ήδη το 90% διευθυνόντων συμβούλων απαντά ότι αλλάζει τον τρόπο, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Σύμφωνα με τη μελέτη, πιο έντονα βιώνουν τις αλλαγές κλάδοι, στους οποίους παραδοσιακά οι προσδοκίες των πελατών από τις υπηρεσίες είναι υψηλές, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών (90%), του ασφαλιστικού κλάδου (95%), του κλάδου φιλοξενίας και αναψυχής (94%) και του τομέα υγείας (93%). Τα δεδομένα και τα εργαλεία ανάλυσης και τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) θεωρείται ότι αποδίδουν το μεγαλύτερο όφελος όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ ακολουθούν η Έρευνα και Ανάπτυξη και η καινοτομία.