Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διείσδυση και τη χρήση των social media στην Ελλάδα ανέδειξε η έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, το τμήμα Marketing & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την MRB Hellas.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην ημερίδα “Social Media & Επικοινωνία” που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας στο Μουσείο Μπενάκη. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι Έλληνες χρήστες επικοινωνούν μέσω των social media (88,2%) ενώ οι κύριες δραστηριότητές τους εστιάζονται στο να μοιράζονται αρχεία (63,1%) να διαβάζουν blogs (55,7%) και να επισκέπτονται εφαρμογές κοινωνικής διαδικτύωσης /social networks (50,2%) ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν τον όρο social media (77,9%).

Η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου θεωρεί ότι τα προσφερόμενα από τα Social Media είναι θετικά, και σε αυτά περιλαμβάνει την Ενημέρωση / Πληροφορίες (50,1%), την Επικοινωνία (25,9%), και την Διασκέδαση / Ψυχαγωγία (23,0%).