Οι CIOs πρέπει να αντιληφθούν ότι η καινοτομία πρέπει να μεταβεί πέρα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των Big Data, σύμφωνα με την Gartner. Για να έχουν τη μέγιστη δυνατή αξία, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητήσουν και να υιοθετήσουν την καινοτομία με τον ίδιο τρόπο που τα επιχειρηματικά προβλήματα αναλύονται με τα Big Data.

Τα Big Data απαιτούν από μία επιχείρηση να υιοθετήσει την καινοτομία σε δύο επίπεδα. Πρώτον, η τεχνολογία αυτή καθ’ αυτή είναι καινοτόμα. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πρόθυμες να καινοτομήσουν όπως εκτελούν τις διαδικασίες λήψης και υποστήριξης αποφάσεων και analytics. Ο δεύτερος αυτός λόγος δεν αποτελεί τεχνολογική πρόκληση, αλλά διαχειριστική πρόκληση επεξεργασίας και αλλαγής.

Η ικανότητα των Big Data να αναλύουν μη-δομημένα δεδομένα σε μεγάλες κλίμακες και από ανόμοιες πηγές οδηγούν σε ευκαιρίες καινοτομίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρξε μικρή προτεραιότητα στους τρόπους που τα Big Data μπορούν να προσθέσουν αξία σε μια επιχείρηση. Η αναζήτησης αξίας από τις τεχνολογίες Big Data απαιτεί καινοτόμες στρατηγικές και την προθυμία να αποδεχτούμε και να εμπιστευτούμε αυτές τις πηγές και μεθόδους. Οι CIOs θα πρέπει να διαχειρίζονται τα έργα Big Data ως καινοτόμα έργα που μελλοντικά θα απαιτήσουν αλλαγή στη διαχείριση.

Η επιχείρηση θα χρειαστεί χρόνο για να εμπιστευτεί τις νέες πηγές και τα νέα Analytics και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν κάνοντας δοκιμές που επιτρέπουν την πλήρη διαφάνεια στα δεδομένα, τα Analytics και τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ωστόσο, τα Big Data δεν αφορούν απλά τις μεγάλες πηγές εξωτερικών δεδομένων, όπως τα δημόσια δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η δημιουργική οπτική των CIOs μπορεί να αποκαλύψει πολύτιμες πηγές πληροφοριών που βρίσκονται ήδη μέσα στην επιχείρηση και που δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται.

Πιθανόν,οι CIOs αισθάνονται πιο ασφαλείς να ξεκινήσουν με τις εσωτερικές πηγές δεδομένων, καθώς η σκέψη είναι ότι πολλές από αυτές ήδη είναι διαχειρίσιμες από το IT. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι εσωτερικές πηγές δεν ελέγχονται καθόλου από το IT. Για παράδειγμα, οι μαγνητοφωνήσεις από τα call centers, τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και τα επιχειρησιακά δεδομένα από τον εξοπλισμό παραγωγής αντιπροσωπεύουν πιθανές εσωτερικές πηγές δεδομένων προς εξέταση, αλλά συνήθως δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του IT

Συνεργασία με την επιχείρηση για καλύτερη κατανόηση
Επομένως, οι CIOs και οι ομάδες τους θα πρέπει να συνεργαστούν με την επιχείρηση για να κατανοήσουν πλήρως τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα. Με δημιουργική σκέψη, ακόμη και τα δεδομένα που ήδη έχουν βρεθεί μπορούν να εμπλουτιστούν. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Big Data έχουν το περιθώριο να διατηρήσουν όλα τα ακατέργαστα δεδομένα, δημιουργώντας πλούσιες πηγές δεδομένων που μπορούν να παρέχουν νέα διορατικότητα. Ωστόσο, οι CIOs θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι υπάρχει πάντα ένας ξεκάθαρος επιχειρηματικός σκοπός και ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την αποθήκευση αυτών των δεδομένων.

Τα εσωτερικά δεδομένα, όμως, έχουν ακόμη ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Είναι μια καλή αφετηρία για τα μεγάλα έργα Big Data γιατί η επιχείρηση ήδη κατέχει τα δεδομένα και μπορεί να είναι ευκολότερο και/ή λιγότερο δαπανηρό από την πρόσβαση σε πηγές εξωτερικών δεδομένων. Επίσης, συγκριτικά με τις εξωτερικές πηγές, η επιχείρηση είναι πιο πιθανό να εμπιστευτεί τις εσωτερικές πηγές αφού προέρχονται από το δικό της σύστημα, τα logs και άλλες πηγές της.

Μερικές επιχειρήσεις έχουν, ήδη, χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες Big Data για να δημιουργήσουν Analytics γρηγορότερα. Αν και η τεχνολογία μπορεί να επιτρέπει γρηγορότερες ταχύτητες, η εξαγωγή επιχειρηματικής αξίας συχνά απαιτεί αλλαγές στις διαδικασίες. Η έρευνα της Gartner δείχνει ότι όσες επιχειρήσεις εφάρμοσαν νωρίς τις δυνατότητες των Analytics άλλαξαν τις διαδικασίες τους για να έχουν τα μέγιστα οφέλη από αυτά. Για μερικές επιχειρήσεις, η ταχύτητα στις αναλύσεις παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν μία πλήρη εβδομάδα δεδομένων πωλήσεων όταν εφαρμόζουν τα analytics, όπως η βελτιστοποίηση τιμής/προσφορών/εκπτώσεων.

Πλέον, με τη δυνατότητα να γίνονται αυτές οι βελτιστοποιήσεις σε λίγα μόνο λεπτά, οι επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν τα δεδομένα της εβδομάδας – κάνοντας τη βελτιστοποίηση να συμβαδίζει με τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις της αγοράς. Οι CIOs πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα έργα Big Data μπορούν να βελτιώσουν τις ταχύτητες των Analytics, συμπεριλαμβάνοντας πάντα μια προσπάθεια επανασχεδιασμού της διαδικασίας που στοχεύει στο μεγαλύτερο όφελος από την ταχύτητα. Πριν αναζητήσουμε, λοιπόν, τις επενδύσεις στα Big Data, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η ομάδα αξιολόγησης έχει ξεκάθαρη εικόνα του πόσο γρήγορα τα Analytics θα οδηγήσουν σε βελτιωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα.