Από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του ο «Τηλεγνούς», ήτοι ο φορέας εκτίμησης φερεγγυότητας τηλεπικοινωνιών που στοχεύει στον έλεγχο και στον περιορισμό των συστηματικών κακοπληρωτών μέσα από την τήρηση ενός αρχείου οικονομικής συμπεριφοράς των χρηστών κινητής τηλεφωνίας.

Σε αυτό το αρχείο θα έχουν πρόσβαση οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (Cosmote, Cyta Hellas, Vodafone και Wind Ελλάς) ώστε να ελέγχουν τη φερεγγυότητα των πελατών τους, σε κάθε νέα αίτηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, η ένταξη ενός συνδρομητή στο σύστημα δεν σημαίνει τον αποκλεισμό του από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων από τον εκάστοτε πάροχο. Απλώς, ο κάθε πάροχος θα χρησιμοποιεί αυτό το αρχείο ως συμβουλευτικό εργαλείο ώστε να έχει μια καλύτερη εικόνα για το ρίσκο που αναλαμβάνει.

Ο «Τηλεγνούς» συστάθηκε από τις τέσσερις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (οι οποίες κατέχουν το 25% στο φορέα) ως μια κανονιστική υποχρέωσή τους, μετά από τη λήψη θετικής γνωμοδότησης  από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΕΚΤ (Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας). Η πλατφόρμα στην οποία βασίζεται η λειτουργία του «Τηλεγνούς» υλοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, από την IBM στη λογική του Machine-to-Machine concept και αποτελεί μια custom λύση που αναπτύχθηκε ειδικά για να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Για την τεχνική υλοποίηση του έργου χρειάστηκαν περίπου εννιά μήνες.