Στην PublicMediaΜarkt καταλήγει, όπως όλα δείχνουν, η προμήθεια των 5.000 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια 5.000 laptops, μέσω των οποίων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις μέσω του QRcode.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ, τον περασμένο Νοέμβριο, είχε προχωρήσει στη ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των 5.000 laptops καθώς και οι τρεις εταιρείες που είχαν καταθέσει προσφορές– PublicMediaMarktErgosystems και Space Hellas – τελικά τις απέσυραν. Η ΑΑΔΕ επανέλαβε τη διαδικασία και στη συνέχεια ανέθεσε την προμήθεια στην PublicMediaΜarktOι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή σχετικής σύμβασης στις 12 Ιανουαρίου. Την επομένη, η PublicMediaΜarkt κατέθεσε αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού πληροφορικής, το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή έκανε δεκτό. Η εταιρεία επανήλθε, στις 20 Φεβρουαρίου, με νέο αίτημα για παράταση.  Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ κήρυξε, με απόφασή της, την εταιρεία έκπτωτη.

Η εταιρεία άσκησε διοικητική προσφυγή, ενώ απέστειλε στην Αρχή επιστολή με την οποία επιβεβαίωνε την παραλαβή και τοποθέτηση στις αποθήκες της του συνόλου των 5.000 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εν τέλει, η προσφυγή έγινε δεκτή και η ΑΑΔΕ ανακάλεσε την απόφαση κήρυξης της PublicMediaΜarkt ως έκπτωτης από την προμήθεια. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάλεσε τον ανάδοχο να παραδώσει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σύμβαση.