Η εταιρεία τεχνολογίας ABB ανέπτυξε μια νέα ψηφιακή λύση για τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων απόδοσης επί του πλοίου. Το ABB Ability™ OneBox – Marine Signals Monitoring μεταφέρει τα σήματα από τους αισθητήρες του πλοίου σε μια πλατφόρμα cloud για άμεση πρόσβαση και ανάλυση των δεδομένων από τον πλοιοκτήτη. Η αυξημένη επίγνωση και η συνεχής μάθηση σχετικά με την απόδοση του πλοίου επιτρέπουν τη λήψη εξυπνότερων αποφάσεων για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι πλοιοκτήτες μπορούν να υπολογίζουν την κατανάλωση καυσίμων και να αξιολογούν την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω δράση όσον αφορά την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους στόχους του IMO EEXI (Energy Efficiency Existing) και του CII (Carbon Intensity Indicators).

Το OneBox είναι απλό στην εγκατάσταση και τη συντήρηση, με τη θέση σε λειτουργία να εκτελείται είτε επί του πλοίου, είτε εξ αποστάσεως. Είναι διαχρονικό, καθώς είναι συμβατό με οποιαδήποτε πλατφόρμα που επιτρέπει την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων και μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει αισθητήρες από πρόσθετο εξοπλισμό. Τα λειτουργικά δεδομένα του πλοίου μπορούν να απεικονιστούν χρησιμοποιώντας λογισμικά ανάλυσης της ABB, όπως το ABB Ability™ Marine Fleet Intelligence real-time fleet monitoring and analysis, το ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite ή μια διαδικτυακή πλατφόρμα άλλου προμηθευτή.