Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ABI Research, η διεθνής αγορά wearables θα αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια.

Όπως εκτιμά η ABI Research, θα υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη ιδίως στα λεγόμενα «Enterprise Wearables», ήτοι έξυπνες συσκευές και ρούχα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται κυρίως στο χώρο εργασίας. Ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα Enterprise Wearables θα κατέχουν μόνο το 17% της αγοράς, έως το 2021 το ποσοστό αυτό θα έχει αυξηθεί στο 35% περίπου. Όλο και περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, του λιανικού εμπορίου, της κατασκευής, της αποθήκευσης (warehousing) και των μεταφορών, όπως και φορείς και ιδρύματα του κλάδου της υγείας και του δημόσιου τομέα, θα αξιοποιούν τα weareables στο χώρο εργασίας. Η ABI προβλέπει ότι κυρίως οι περιοχές warehousing, μεταποίησης και filed service θα προκαλέσουν στο μέλλον μια αύξηση της ζήτησης των weareables.