Στην ολοκλήρωση της εξαγοράς των προϊόντων CloudPlatform και CloudPortal Business Manager της Citrix Systems προχώρησε η Accelerite, πάροχος λύσεων υποδομής λογισμικού για cloud, φορητότητα, IoT και διαχείριση endpoint συσκευών.

Στελέχη της Accelerite ανέφεραν πως μέσω της συγκεκριμένης κίνησης, θα ισχυροποιήσουν τις καινοτόμες end-to-end cloud λύσεις που διαθέτουν για μεγάλες επιχειρήσεις και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και κάνουν migrate εφαρμογές και δεδομένα σε δημόσια και ιδιωτικά περιβάλλοντα cloud. Μάλιστα, με την προσθήκη του CloudPlatform, που βασίζεται στο Apache CloudStack και αφορά στο cloud orchestration, αλλά και του CloudPortal Business Manager για το front-end των cloud υπηρεσιών, η Accelerite θα είναι σε θέση να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα turn-key cloud orchestration για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, όσο και για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκειμένου με τη σειρά τους να προσφέρουν ταχύτατα ιδιωτικά και δημόσια clouds, επεκτείνοντας την χωρητικότητα on-demand.