Νέα έρευνα της Accenture Interactive επισημαίνει ότι η παροχή εξατομικευμένων εμπειριών στους καταναλωτές μεταφράζεται σε αύξηση των πωλήσεων, με την προϋπόθεση οι εταιρείες να απομακρύνουν εμπόδια που δημιουργούνται ακουσία και δυσχεραίνουν την εμπειρία των πελατών τους.

Το 56% των καταναλωτών δηλώνει ότι είναι περισσότερο πιθανό να προβεί σε αγορά από έναν retailer (σε φυσικό κατάστημα ή online) εάν αυτός τους αναγνωρίζει με το όνομά τους, το 58% των καταναλωτών δηλώνει ότι είναι πιο πιθανό να προχωρήσει σε αγορά εάν ο retailer προτείνει εναλλακτικές επιλογές βάσει προηγούμενων αγορών ή των προτιμήσεών τους, ενώ το 65% των καταναλωτών αναφέρει ότι είναι περισσότερο πιθανό να αγοράσει από ένα φυσικό ή online κατάστημα, εάν ο retailer γνωρίζει το ιστορικό αγορών τους.