Η πρωτοβουλία “Kick-Start Your Career in Accenture” δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές που σπουδάζουν Πληροφορική ή στατιστική να κάνουν έμμισθη πρακτική άσκηση.

Το εν λόγω πρόγραμμα 20 κυλιόμενων θέσεων έμμισθης πρακτικής άσκησης της Accenture Greece, χρονικής διάρκειας από δυο έως έξι μήνες, απευθύνεται αποκλειστικά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με κατεύθυνση στην Πληροφορική, την τεχνολογία ή τη στατιστική και προαπαιτούμενα τη φοιτητική ιδιότητα και την καλή γνώση αγγλικών. Μέσω του προγράμματος οι ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στο γνωστικό τους πεδίο στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου οργανισμού, λαμβάνοντας παράλληλα διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση.