Ο Κώστας Καμποσιώρας, Επικεφαλής του Τομέα Τεχνολογίας της Accenture στην Ελλάδα, είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας περιγράψει με τον πιο σφαιρικό τρόπο, το τι μπορεί να προσφέρει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία αποτελεί συνώνυμο της καινοτομίας και των νέων τάσεων στην αγορά.

  NW: Παρά το μέγεθος της Accenture, υπάρχει η αίσθηση ότι δεν γνωρίζουν όλοι το πλήρες εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει. Ποιοι είναι λοιπόν οι τομείς δραστηριοποίησης της Accenture;

Κώστας Καμποσιώρας: Αποτελούμε ένα παγκόσμιο οργανισμό, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (B2B) και εξειδικεύεται σε λύσεις για πολύ μεγάλες και δυναμικές εταιρείες. Παρόλο που ενδεχομένως να μην είμαστε ιδιαιτέρως γνωστοί στο ευρύ κοινό, είμαι σίγουρος ότι όλοι, άμεσα ή έμμεσα, έχουν χρησιμοποιήσει λύσεις που έχουμε αναπτύξει για τους πελάτες μας (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, αεροδρόμια, FMCG, ενέργεια κλπ). Συγκεκριμένα, παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και λύσεων που καλύπτουν τους τομείς της στρατηγικής, της συμβουλευτικής, των ψηφιακών λύσεων, της τεχνολογίας, των επιχειρησιακών λειτουργιών και της ασφάλειας, με όραμα να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος εργάζεται και ζει. Έχουμε περισσότερα από 469.000 στελέχη στη διάθεση των πελατών μας και παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούμαστε για περισσότερα από 25 χρόνια με μια ομάδα πλέον 750 συμβούλων.

  Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί για τους υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι αναζητούν ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις; Με ποιο τρόπο μπορείτε να τους προσφέρετε προβάδισμα απέναντι στους ανταγωνιστές τους;

Οι τεχνολογικές λύσεις που προτείνουμε και εφαρμόζουμε έχουν ως αποκλειστικό γνώμονα τη βελτίωση της αποδοτικότητας του πελάτη και τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για αυτόν. Αναπτύσσουμε τεχνολογικές λύσεις αιχμής, με τον πελάτη και για τον πελάτη, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες (Design Thinking, Agile, DevOps). Βασικό κλειδί σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί η παγκόσμια εμπειρία που διαθέτουμε σε μεγάλα και σύνθετα έργα πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και μια τεράστια «δεξαμενή» τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, την οποία μπορούμε να αξιοποιούμε σε τοπικό επίπεδο. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που στελέχη μας από το ελληνικό γραφείο καλούνται να υποστηρίξουν πελάτες της εταιρείας στο εξωτερικό και αντίστροφα. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι συχνά στη χώρα μας δοκιμάζουμε νέες λύσεις σε συνεργασία με τους πελάτες μας, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, τη δυναμική και το ελληνικό επιχειρηματικό και τεχνολογικό, θα έλεγα, «δαιμόνιο».

Η καινοτομία είναι στο DNA μας και για αυτό διαρκώς επενδύουμε και αγκαλιάζουμε καθετί «Νέο». Σε κάθε περίπτωση όμως, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να αξιοποιούν την τεχνολογία όπου και όποτε προσθέτει ή «ξεκλειδώνει» αξία. Αυτό είναι και το νόημα του συνθήματος της Accenture New Applied Now. Δεν είμαστε οπαδοί της φιλοσοφίας «Τεχνολογία για την Τεχνολογία». Μας ενδιαφέρει η τεχνολογία μόνο όταν μπορεί να εφαρμοστεί και να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις των πελατών μας. Ως παγκόσμιος οργανισμός μάλιστα, έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε σε μεγάλη κλίμακα τις νέες τεχνολογίες και τάσεις και να αποκτούμε πολύτιμη γνώση και εμπειρία που μεταβιβάζουμε στους πελάτες μας. Είμαστε συνήθως οι πρώτοι που «τεστάρουμε» και εξελίσσουμε τις νέες τεχνολογίες εσωτερικά έτσι ώστε να προτείνουμε στους πελάτες μας λύσεις και μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί και έχουν πρακτικό νόημα για το δικό τους οργανισμό και κλάδο.

Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη δομή καινοτομίας, την οποία ονομάζουμε Accenture Innovation Architecture, η οποία έχεις ως αφετηρία το ερευνητικό κομμάτι και καταλήγει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για κάθε έναν πελάτη μας. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται ότι συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως οι Microsoft, SAP, Oracle, Salesforce, Google κοκ. Είμαστε, δηλαδή, “technology agnostic” και έτσι εξασφαλίζουμε ότι η τεχνολογική λύση που προτείνουμε ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.

Κάτι άλλο που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι ότι προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ξεκινώντας πάντοτε από μια στρατηγική διάσταση. Μας ενδιαφέρει αρχικά, μαζί με τον πελάτη να απαντάμε στην ερώτηση «που» θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Μετά το «πού» ακολουθεί το «πώς», όπου το Consulting σχεδιάζει τη βέλτιστη λύση στα μέτρα του πελάτη, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο, όσο και τεχνολογικό. Η δυνατότητά μας να λειτουργούμε φύσει και θέσει στο σημείο τομής της τεχνολογίας και του επιχειρείν και να προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση στους πελάτες μας, είναι βασικό στοιχείο διαφοροποίησής μας.

  Αναφέρατε νωρίτερα το Accenture Innovation Architecture. Δώστε μας ένα παράδειγμα.

Ένα ενδιαφέρον κομμάτι της δομής καινοτομίας που προανέφερα είναι τα λεγόμενα Liquid Studios, τα οποία λειτουργούν σε διάφορες χώρες. Εκεί, μαζί με τον πελάτη, εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθοδολογίες, όπως Design thinking κ.α. προκειμένου να συν-διαμορφώσουμε τη λύση που απαντάει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Χρησιμοποιούμε διαθέσιμες τεχνολογίες και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναπτύσσουμε prototypes. Για παράδειγμα, το ζητούμενο για έναν πελάτη μπορεί να είναι η βελτίωση του customer experience. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζουμε αρχικά όλες τις διαθέσιμες λύσεις στην αγορά και το και πώς αυτές θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις δικές του ανάγκες παραθέτοντας παράλληλα επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής τους. Προσαρμόζουμε το γενικό πλαίσιο κάθε τεχνολογίας στις ειδικές ανάγκες του πελάτη και του κλάδου δραστηριοποίησής του, καθώς όπως είναι εύκολα αντιληπτό, διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις μιας φαρμακευτικής εταιρείας, από εκείνες ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή από εκείνες μίας τράπεζας.


  Πρόσφατα δημοσιεύσατε τη μελέτη Accenture Technology Vision, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογικές τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το επιχειρείν την επόμενη τριετία. Ποιες είναι λοιπόν οι τάσεις αυτές;

Οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε μια νέα «μετά-ψηφιακή» εποχή, στην οποία η επιτυχία ενός οργανισμού θα στηρίζεται στην ικανότητά του να διαχειρίζεται ένα σύνολο νέων τεχνολογιών, που δίνουν τη δυνατότητα προσφοράς εξατομικευμένων εμπειριών σε πελάτες, υπαλλήλους και επιχειρήσεις.

Το περιβάλλον αυτό καθορίζεται από τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (distributed legder), τεχνητής νοημοσύνης, εκτεταμένης πραγματικότητας και κβαντικής πληροφορικής. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν νέες εντυπωσιακές δυνατότητες. Οι επιχειρήσεις που θα τις χρησιμοποιήσουν θα είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσουν ολόκληρους κλάδους. Σύμφωνα με την έρευνά μας, το 41% των στελεχών θεωρεί ότι ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις την επόμενη τριετία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών, 83%, εκτιμά ότι οι αλληλεπιδράσεις, που βασίζονται στην τεχνολογία, δημιουργούν μια συνεχώς διευρυνόμενη τεχνολογική ταυτότητα για κάθε καταναλωτή και συνεπώς νέες εμπορικές ευκαιρίες. Στο νέο αυτό πλαίσιο αυτό που διαμορφώνεται, το οποίο η Accenture υλοποιεί και υποστηρίζει, η κάθε εμπορική ευκαιρία αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη αγορά, στιγμιαία αγορά.

Πρόσθετα, τα στελέχη των επιχειρήσεων που ρωτήσαμε πιστεύουν ότι οι εταιρείες πρέπει να υποστηρίξουν ένα νέο τρόπο εργασίας. Μάλιστα, 71% των στελεχών πιστεύουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι πιο ώριμοι ψηφιακά από την ίδια την επιχείρησή τους, με αποτέλεσμα να την περιμένουν να συμβαδίσει. Φυσικά, σε αυτά, η ασφάλεια παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι επιχειρήσεις πλέον αποτελούν μέρη ευρύτερων οικοσυστημάτων, και συνεπώς είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερους κινδύνους.

  Ο ρόλος της ασφάλειας είναι από τους πλέον σημαντικούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πως συμβάλλετε στον τομέα αυτό και σε ποια επίπεδα μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες σας αποτελεσματικά;

H Accenture έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη μας, σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο 30% των οργανισμών αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ το έγκλημα στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να κοστίσει στις εταιρείες, άμεσα ή έμμεσα, $5,2 τρισ. τα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών (Cyber Defense, Digital Identity, Application Security, Managed Security, Strategy and Risk, Security Penetration Tests) υποστηριζόμενοι από ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο εξειδικευμένων στελεχών και κέντρων καινοτομίας σε όλο τον κόσμο.

Σε μια εποχή όπου οι κυβερνοεπιθέσεις διαρκώς αλλάζουν και γίνονται πιο περίπλοκες, το ερώτημα που επικοινωνούμε στους πελάτες μας πλέον δεν είναι το εάν και πότε πρέπει ένας οργανισμός να οργανώσει/ενισχύσει την ασφάλειά του, αλλά βασικά πως και με ποιον, τονίζοντας την σημασία επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη που θα αναλάβει αυτό τον κρίσιμο ρόλο.

  Το cloud, σε όλες τις μορφές του, είναι το πεδίο δράσης των τεχνολογικών εξελίξεων. Τι μπορείτε να συμβουλέψετε τους υπεύθυνους των εταιρειών για την σωστή αξιοποίησή του;

Cloud ναι, άλλα υπό προϋποθέσεις. Σε καμία περίπτωση το cloud δεν πρέπει να θεωρείται πανάκεια. Με βάση την εμπειρία μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η υιοθέτηση του cloud είναι ευκολότερη σε νέα έργα και εφαρμογές. Όμως, καθώς υπάρχουν ήδη υπηρεσίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στο cloud, οι επιχειρήσεις οδηγούνται αναπόφευκτα σε αυτό. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να αξιολογήσουν αρχικά το επίπεδο ετοιμότητάς τους και να επιταχύνουν στη συνέχεια τις διαδικασίες σχεδιασμού της μετάβασης των υπαρχόντων συστημάτων και εφαρμογών τους στο cloud. Τελικά, η μετάβαση στο cloud συντελεί ώστε οι εταιρείες να επωφεληθούν από τα κύρια χαρακτηριστικά του, που είναι η υψηλότερη ασφάλεια, η μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, οι οποίες αναπτύσσονται μόνο σε cloud εφαρμογές, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως προανέφερα, τα πλεονεκτήματα αυτά δε σημαίνουν ότι το cloud είναι λύση για όλα. Η τελική απόφαση θα πρέπει να παρθεί με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, είτε πρόκειται για infrastructure (IaaS) υλοποιήσεις, είτε για software (SaaS). Κατά την απόφαση πρέπει να σταθμιστούν παράγοντες όπως η επεκτασιμότητα και η δυνατότητα προσαρμογής της λύσης που θα επιλεγεί, η δυνατότητα personalization, η νομοθεσία, το κόστος κ.ο.κ. Στην Accenture σχεδιάζουμε με τον πελάτη τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει για τη μετάβαση στο cloud, όπως και τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σε αυτό. Σε δεύτερο επίπεδο, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του cloud και τη βελτιστοποίησή του, συμβουλεύουμε και επιβλέπουμε την ανάπτυξη των εφαρμογών cloud που απαιτούνται, όπως για τις υποδομές ή τις υπηρεσίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αλλά και παρέχουμε λύσεις σε θέματα ασφάλειας.

  Η ελληνική αγορά προσπαθεί, στο μέτρο του δυνατού, να ακολουθήσει τις παγκόσμιες τάσεις. Πώς μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα δεδομένα αυτά και συγχρόνως να παραμείνουν ανταγωνιστικές;

Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει ριζικά το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εφαρμογή και η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, δεν αποτελούν πλέον μία προαιρετική δράση για τις επιχειρήσεις, αλλά βασικό παράγοντα επιβίωσης. Ωστόσο, η δυναμική και οι ιδιομορφίες κάθε κλάδου διαφοροποιούν τόσο τις ψηφιακές ανάγκες τους, όσο και τις προτεραιότητες μεταξύ των επιμέρους δράσεων. Σε ένα υψηλό επίπεδο ανάλυσης, όλοι οι κλάδοι, ανεξαιρέτως, οργανώνουν τις δραστηριότητές τους γύρω από τέσσερις διακριτές περιοχές της αλυσίδας αξίας τους: τη Στρατηγική, την Παραγωγή, την Πώληση/Διαχείριση Πελατών και τις Λειτουργίες. Εναλλακτικά, όλες οι δράσεις των επιχειρήσεων σχετίζονται με το τι σχεδιάζουν, τι παράγουν, σε ποιους το πωλούν και πώς λειτουργούν εσωτερικά. Αυτές λοιπόν οι διακριτές περιοχές στην αλυσίδα αξίας κάθε κλάδου, ορίζουν και τα διαφορετικά «σημεία αναφοράς», τα λεγόμενα pivot points, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η ηγετική ομάδα των επιχειρήσεων, έχοντας εντοπίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο κλάδος τους, θα πρέπει να κινηθεί ανάλογα δίνοντας έμφαση σε διαφορετικές στρατηγικές. Αυτό, άλλωστε, αποτέλεσε και βασικό πόρισμα στην πρόσφατη μελέτη που εκπονήσαμε σε συνεργασία με τον ΣΕΒ με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα: Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη».

  Πώς βλέπετε τις απαιτήσεις από τον κλάδο ΙΤ στην ελληνική αγορά; Οι εταιρείες έχουν τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που είχαν θέσει για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό; Πιστεύετε πως υπάρχει κόπωση ή βλέπετε νέο momentum για επενδύσεις σε ΙΤ; Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο κύριος οδηγός για επενδύσεις στην τεχνολογία στους πελάτες σας; Είναι οι αποφάσεις των CEO, CIO, το τι κάνει ο ανταγωνισμός, ή τελικά και κάτι επιπλέον επηρεάζει τις εξελίξεις;

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, υπάρχουν θετικά σημάδια στην αγορά του ΙΤ. Οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι αυτονόητες για την επιβίωσή τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους, αλλά και να συμβαδίζουν με τις σχετικές κινήσεις του ανταγωνισμού, σε τοπικό ή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, υπάρχει αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν παρατηρούνται και σχετικές καθυστερήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Σε ό,τι αφορά, το ερώτημά σας για το «ποιος αποφασίζει», οι CEO και οι διοικητικές ομάδες των επιχειρήσεων έχουν κατά κανόνα το σημαντικότερο ρόλο και οδηγούν τις εξελίξεις. Έχουμε διαπιστώσει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι η δέσμευση και το όραμα από τη διευρυμένη διοικητική ομάδα των επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο επιτυχίας κάθε ψηφιακού μετασχηματισμού.