Με έδρα την Ελλάδα και διεθνή δραστηριότητα, ο τομέας IoT, Industrial και Geophysics Analytics του παγκόσμιου κέντρου καινοτομίας Applied intelligence της Accenture στην Ελλάδα, διαθέτει περισσότερα από 20 εξειδικευμένα στελέχη και αριθμεί πληθώρα επιτυχημένων έργων σε όλες τις ηπείρους.

Επικεφαλής του είναι ο Δρ. Γιάννης Γκέκας, ο οποίος μιλάει στο NetFAX για τους τομείς ευθύνης που ο ίδιος εποπτεύει, τις συνεργασίες και την προοπτική που εμφανίζει το αντικείμενο των industrial analytics σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Οι προοπτικές των IoT, Industrial and Geophysics Analytics στην εγχώρια αγορά.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του τομέα στην εγχώρια αγορά, εκφράζει την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, καθώς οι επιχειρήσεις του χώρου αντιλαμβάνονται στην πράξη την αξία των δεδομένων. Στη χώρα μας ο τομέας που επιβλέπει ο Γιάννης Γκέκας συνεργάζεται ήδη με βιομηχανίες τσιμέντου, κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και εταιρείες πετρελαιοειδών.

Οι τρεις πυλώνες αρμοδιοτήτων του ελληνικού hub
 • Predictive maintenance: Ο πρώτος πυλώνας προσφέρει δυνατότητα πρόβλεψης αστοχίας/βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού μίας επιχείρησης. Χαρακτηριστική εφαρμογή είναι σε εταιρείες καυσίμων στον τομέα του midstream, που αφορά την διύλιση ή το upstream, που σχετίζεται με την εξόρυξη κοιτασμάτων.

«Η πρόβλεψη με τα εργαλεία που διαθέτουμε, μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση μίας βλάβης. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε σημαντικό μέγεθος οικονομικών ή και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν από τυχόν καθυστερήσεις στην επισκευή της συγκεκριμένης επιπλοκής».

Production Optimization: Ο δεύτερος πυλώνας αφορά σε διαδικασίες παραγωγικής βελτιστοποίησης με ευρεία εφαρμογή στον τομέα καυσίμων αλλά και στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα. «Ένα εργοστάσιο μέσω των δικών μας υπηρεσιών μπορεί να γνωρίζει την επίδραση που έχουν συγκεκριμένα τμήματα της παραγωγής στο τελικό παραγόμενο προϊόν, όπως και το πως ακριβώς να μεγιστοποιήσει και να βελτιστοποιήσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ειδικότερα, το production optimization μπορεί να έχει εφαρμογή σε κλάδους όπως είναι για παράδειγμα η χημική βιομηχανία, καθορίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την καθαρότητα ενός προϊόντος», εξηγεί ο Γιάννης Γκέκας.

Geophysics: Ο τρίτος πυλώνας ανάλυσης αφορά στη γεωφυσική. «Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνοντας πάλι υπόψη μας την εξόρυξη καυσίμων, μία εταιρεία που επιθυμεί να προγραμματίσει, πού θα στήσει πλατφόρμες εξόρυξης τα επόμενα χρόνια, μπορεί να το κάνει μέσω στοχευμένων αναλύσεων από την πλευρά μας. Συνήθως εξετάζει την περιοχή ενδιαφέροντος, στέλνοντας εκεί κάποιους γεωλόγους, οι οποίοι λαμβάνουν δείγματα του υπεδάφους με ρομποτικά συστήματα.

Από τα δείγματα που λαμβάνουν και εμείς αναλύουμε, μπορούμε να προβλέψουμε τα αποθέματα, την ύπαρξη κοιτασμάτων ή άλλους παράγοντες που καθορίζουν την εξόρυξη κοιτασμάτων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και κατά την εξόρυξη κοιτασμάτων από ορυχεία», λέει ο επικεφαλής του IoT, Industrial and Geophysics Analytics της Accenture.

Ο Δρ. Γιάννης Γκέκας ήταν ομιλητής στο πρόσφατο SAS Analytics Roadshow Athens 2020