Η ACE-Hellas ανακοίνωσε τη νέα βελτιωμένη έκδοση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ACE ERP που ενσωματώνει καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, που καλύπτουν πολύπλευρα, τις πολυσύνθετες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Το ACE ERP αποτελεί λύση για την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών κάθε εταιρείας, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν ως βάση το cloud, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη, ελαχιστοποιώντας το χρόνο απόκρισης και αποκτώντας παράλληλα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Η εγκατάσταση του συστήματος στην επιχείρηση αποτελεί στρατηγική επιλογή που οδηγεί στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και κατά συνέπεια στην αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Οι δυνατότητες του νέου συστήματος είναι πολύπλευρες, αφού συνδυάζουν πολύ φιλικό περιβάλλον χρήσης, υψηλά επίπεδα ασφαλείας, ενώ ο χρόνος εκπαίδευσης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης είναι ελάχιστος.