Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της IDC (prelim results) για τις πωλήσεις σταθερών και φορητών υπολογιστών στην ελληνική αγορά το 2ο τρίμηνο του 2008, τα οποία παρουσιάζει το sepe.gr, συνολικά πωλήθηκαν 234.740 τεμάχια σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι 196.575 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2ο τρίμηνο είναι χαμηλότερος αυτού του 1ου τριμήνου, ο οποίος ήταν 30,7% και οι απώλειες προέρχονται κυρίως από την αγορά των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η αγορά  των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν μάλιστα κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών της IDC, σύμφωνα με τις οποίες αναμενόταν να πωληθούν 100.000 τεμάχια. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 πωλήθηκαν 131.484 τεμάχια έναντι 89.316 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και έναντι 130.444 τεμαχίων το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Από την πλευρά των μεριδίων αγοράς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 η πρώτη πεντάδα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στη διάθεση σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών απαρτίζεται από τις Hewlett Packard με μερίδιο αγοράς 20,9% και ρυθμό ανάπτυξης 23,7%, Acer με μερίδιο 13,3% και ρυθμό ανάπτυξης 93,3%, Toshiba με μερίδιο 12% και ρυθμό ανάπτυξης 60%, Πλαίσιο με μερίδιο 9,4% και ρυθμό ανάπτυξης 18,6% και Dell με μερίδιο αγοράς 6,4% και ρυθμό ανάπτυξης 40,7%.

Στην κατηγορία σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών η πρώτη πεντάδα απαρτίζεται από τις εταιρίες Hewlett Packard με μερίδιο αγοράς 19,6%, Πλαίσιο με μερίδιο 14,5%, Dell με μερίδιο 7,4%, E-shop με μερίδιο 6,5% και Oktabit με μερίδιο αγοράς 5,4%. Στην κατηγορία φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών η πρώτη πεντάδα αποτελείται από τις εταιρίες Acer με μερίδιο 23,7%, Hewlett Packard με μερίδιο 22%, Toshiba με μερίδιο 21,4%, Sony με μερίδιο 7,3% και Dell με μερίδιο 5,7%.