Η Active Computer Systems αναμένεται να αναλάβει την υλοποίηση έργου (η σύμβαση είναι προς υπογραφή) που αφορά στη δημιουργία ενός εργαστήριου τρισδιάστατης εκτύπωσης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων παραγωγής ακριβών αντιγράφων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), με σκοπό την δημιουργία πιστών αντιγράφων αγαλματιδίων και άλλων συναφών αντικειμένων.

Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 958.536 ευρώ. Στα κύρια σημεία του έργου περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση με την μέθοδο της σάρωσης του αρχαιολογικού υλικού, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού των αρχείων έτοιμων προς εκτύπωση σε βιομηχανικό τρισδιάστατο εκτυπωτή. Το εκτυπωμένο αντικείμενο θα λαμβάνει την τελική και επιθυμητή μορφή του μετά από αυτόματη ειδική επεξεργασία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας του ΟΔΑΠ.

Η λύση που προσφέρθηκε βασίστηκε σε τεχνολογίες αιχμής με προεξέχουσα την τεχνολογία βιομηχανικής τρισδιάστατης εκτύπωσης Multi Jet Fusion της HP, ειδικούς σαρωτές υψηλής ανάλυσης, ανθεκτικούς σε λειτουργία βιομηχανικού περιβάλλοντος, εκτυπωτές SLA ρητίνης με πολύ μεγάλο volume, αλλά και αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού και επεξεργασίας των τρισδιάστατων εκτυπώσεων με αποτέλεσμα μια αυτοματοποιημένη, σε μεγάλο βαθμό, γραμμή παραγωγής.