Μετά το δήμο Αχαρνών, η Active ανέλαβε την υλοποίηση ενός ακόμα μεγάλου έργου έξυπνης πόλης, αυτή τη φορά για λογαριασμό του δήμου Βόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η εταιρεία υπέγραψε την περασμένη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, σύμβαση, αξίας 3,9 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ, για το έργο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δράσεις όπως:

  • Σύστημα έξυπνης διάβασης και ανίχνευσης πεζών.
  • Έξυπνο σύστημα διαχείρισης IoT συσκευών και αισθητήρων άρδευσης δημοτικών πάρκων.
  • Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων  σε πραγματικό χρόνο.
  • Δίκτυο σταθμών μέτρησης ποιότητας αέρα.
  • Ψηφιακό Δίδυμο της Πόλης (Digital Twin) με ενσωματωμένο ενιαίο οδολόγιο και ταυτόχρονη αποτύπωση λοιπών δικτύων υποδομών του δήμου αποτυπωμένο σε κεντρική υποδομή GIS.
  • Πλατφόρμα αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων και διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων κ.α.