Η DataScouting ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ad Monitoring, το νέο εργαλείο για την παρακολούθηση και μέτρηση της διαφήμισης σε εφημερίδες και περιοδικά.

Το ειδικό λογισμικό της DataScouting βοηθά τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των διαφορετικών διαφημίσεων,  ενημερώνοντας τον χρήστη για παλιές και κυρίως για νέες καταχωρήσεις, ενώ ταυτόχρονα με την εισαγωγή ειδικών rate cards που βασίζονται σε διαφημιστικούς τιμοκαταλόγους, αυτοματοποιεί τη διαδικασία μέτρησης της δαπάνης, αξιολόγησης και ανάλυσης των διαφημιστικών καταχωρήσεων, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν εκτίμηση της κατανομής του διαφημιστικού budget των ανταγωνιστών τους. Ταυτόχρονα, τους επιτρέπει να έχουν εικόνα για τα brands που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο διαφημιστικό ενδιαφέρον,  καθώς παρέχει και ανάλυση της διαφημιστικής δραστηριότητας ανταγωνιστικών προϊόντων.