Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών-Χερσαίων Μέσων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)» αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η Adaptit. Το έργο έχει κατακυρωθεί στην εταιρεία έναντι 5,4 εκατ. ευρώ, με αναθέτουσα Αρχή το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η κοινοπραξία «Mortek – TNL Greece» και η Space Hellas.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στον τομέα της έρευνας και διάσωσης και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών μέσω ανάπτυξης ψηφιακών ασύρματων δικτύων φωνής στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και την προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού για τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος.

Η προμήθεια περιλαμβάνει:

 • ψηφιακό εξοπλισμό ραδιοδικτύου VHF
 • ψηφιακό εξοπλισμό ραδιοδικτύου UHF
 • 50 συσκευές ραντάρ ανοικτού τύπου,
 • 40 συσκευές ραντάρ κλειστού τύπου,
 • 85 πομποδέκτες MF/HF 150W,
 • 23 πομποδέκτες MF/HF 250W,
 • 60 συσκευές NAVTEX
 • 60 δέκτες GPS ναυτικού τύπου με χαρτογραφικό Plotter
 • 200 δέκτες κεραιών VHF
 • 200 παλμοτροφοδοτικά
 • 200 συσκευές SART
 • 70 συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων CLASS A με SECURE MODE
 • 4 Συστήματα Αυτόματης ECDIS STAND ALONE
 • 40 συστήματα ECDIS