Η Adaptit ολοκλήρωσε και παρέδωσε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το έργο «Σύστημα Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων (Advanced Passenger Information System – APIS)», το οποίο της είχε ανατεθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος API, προκειμένου να διενεργείται ο προέλεγχος επιβατών, προερχομένων από αεροδρόμια χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελληνική Αστυνομία. Τα μηνύματα API περιέχουν τα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου του επιβάτη, τα στοιχεία του ίδιου του επιβάτη και πληροφορίες της πτήσης (αερολιμένας εισόδου, αριθμός πτήσης, ημερομηνία και ώρα αναχώρησης καθώς και άφιξης, συνολικός αριθμός των επιβατών και αερολιμένας επιβίβασης).

Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για τις Αρχές ελέγχου, το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, μέσω της αξιοποίησης των κατάλληλων πληροφοριών. Να σημειωθεί πως η εταιρεία έχει αναλάβει και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος APIS για τα έτη 2027, 2028 και 2029.