Στην προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για τις διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και για τις διαδικασίες Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics) προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο εφαρμογές τόσο λειτουργικές (operational), όσο και ανάλυσης δεδομένων («data analytics»), διευκολύνοντας τον ΑΔΜΗΕ να αναπτύξει περισσότερες εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν τόσο το υφιστάμενο Data Mart Ενεργειακού Ισοζυγίου και εκκαθάρισης, όσο και άλλες πηγές δεδομένων για την υλοποίηση μηχανισμών εποπτείας και παρακολούθησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών θα υλοποιηθούν και διαδικασίες ETL (Extract Transform Load) για τις νέες εφαρμογές που θα αναπτύσσονται τα επόμενα έτη συμπληρωματικά των κύριων συστημάτων διαχείρισης μετρήσεων και εκκαθάρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, τεχνολογίες Enterprise Service Bus / SOA (Servive Oriented Architecture) και BPM (Business Process Management) θα χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των νέων αυτών εφαρμογών με τα υφιστάμενα συστήματα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί αυτή την περίοδο μια σειρά από έργα με στόχο τον ψηφιακό του μετασχηματισμό τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Digital Transformation Governance, σύστημα GIS, υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Document Management System, Information Technology Service Management κ.α. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης των Παγίων (Asset Performance Management System). Επίσης έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την αναβάθμιση της κυβερν οασφάλειας και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας (Cybersecurity Resilience) των υποδομών του, ύψους 13 εκατ. ευρώ.