Στην τριετή ανανέωση της επιχειρησιακής σύμβασης αδειών χρήσης με την Microsoft προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ. Το χρηματικό τίμημα για τις υπηρεσίες ανανέωσης ανέρχεται στα 1,78 εκατ. ευρώ για το σύνολο των τριών ετών. Να σημειωθεί ότι η  διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του ΑΔΜΗΕ έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών της συστημάτων με χρήση των προϊόντων της εταιρίας Microsoft π.χ. Windows Servers, mail system, πρόσβαση στο διαδίκτυο, βάσεις κεντρικών εφαρμογών κ.α.

Επίσης όλα τα περιβάλλοντα των σταθμών εργασίας και τα εργαλεία παραγωγικότητας των χρηστών π.χ. Windows, Office, Project, Visio κ.λ.π. είναι του κατασκευαστή Microsoft. Η διαχείριση των χρηστών και των συσκευών της εταιρείας καθώς και ο κύριος όγκος των δεδομένων του οργανισμού γίνεται μέσω του συστήματος System Center, Operation Manager καθώς και του Microsoft Administration Center.

Τέλος, σημαντικές υλοποιήσεις του ΑΔΜΗΕ όπως το εσωτερικό portal IPTOnet και οι εφαρμογές συνεργασίας έχουν υλοποιηθεί στις υποδομές της εταιρείας Microsoft στο νέφος (cloud) που παρέχονται λόγω της επιχειρησιακής σύμβασης (Azzure, Sharepoint online κ.α.). Με την ανανέωση της επιχειρησιακής σύμβασης ο ΑΔΜΗΕ θα καλύψει με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης τα παρακάτω προϊόντα: λειτουργικό σύστημα Windows, εργαλεία προσωπικής παραγωγικότητας Office (Μ365), MS Project, MS Visio, Power BI, Dynamic 365, SQL Server, System Center Datacenter, System Center Standard, Windows Server Datacenter, Windows Server Standard.