Η Adobe Systems Incorporated δημοσίευσε τα στοιχεία της πρώτης ετήσιας έρευνας για την αγορά κινητών συσκευών Adobe Scene7, η οποία αναλύει κορυφαίες επιχειρηματικές στρατηγικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των κινητών καναλιών τον ερχόμενο χρόνο.

Οι συμμετέχοντες από διάφορους κλάδους έδειξαν έντονη προτίμηση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων ως κυρίαρχη παρουσία στο εμπόριο μέσω κινητών συσκευών με περισσότερους από το 80% να έχουν ήδη δημιουργήσει ένα mobile website σε σχέση με άλλα είδη κινητών εφαρμογών, όπως εφαρμογές που μπορεί να κάνει ο χρήστης download. Περίπου το 8% των συμμετεχόντων ανέφεραν download εφαρμογές ως τη μοναδική τους στρατηγική για τις κινητές συσκευές.

Η έρευνα αποκάλυψε τέσσερεις βασικούς άξονες στις επιχειρηματικές στρατηγικές για τα κινητά δίκτυα: promotions, εμπόριο, πληροφορίες προϊόντων και branding. Εβδομήντα πέντε τοις εκατό των συμμετεχόντων ανέφερε τα promotions ως τη βάση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, αξιολογώντας τις κινητές συσκευές ως μια σημαντική μέθοδο αύξησης της κίνησης και υποστήριξης του εμπορίου μέσω πολλαπλών καναλιών.