Οι συνεχείς βελτιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του έργου μας.

Κουλτούρα μας είναι να αξιοποιούμε το in-house δυναμικό μας για να εξελίσσουμε τον κώδικα που έχουμε αναπτύξει για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών, φροντίζοντας να υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιχειρηματικές ανάγκες. Ένα από τα projects που τρέξαμε πρόσφατα στο πλαίσιο αυτό ήταν η σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων μας με μια εταιρεία 3PL (Third Party Logistics), όπου κάναμε όλες τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις και αλλαγές για αυτό το σκοπό, υλοποιώντας μια custom λύση μέσα σε ένα μήνα.

Φροντίζουμε, επίσης, ώστε οι υποδομές μας να είναι σύγχρονες και σύμφωνες με τις επιταγές της εποχής, γι’ αυτό το σκοπό προχωρήσαμε τα τελευταία 1-2 χρόνια σε μια μεγάλη αναβάθμιση, με την προμήθεια νέων συστημάτων, τον εκσυγχρονισμό του storage και την αγορά νέων συστημάτων backup.

Στόχος μας είναι να έχουμε ανά πάσα στιγμή μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων μας, και γι’ αυτό φροντίζουμε να τρέχουμε εσωτερικά μια στατιστική μελέτη για όλα τα συστήματά μας και των βλαβών που ενδεχομένως παρουσιάζουν, ώστε να αποφασίζουμε καλύτερα πότε πρέπει να αλλαχθεί ένα σύστημα, προλαβαίνοντας τις βλάβες πριν προκύψουν και δημιουργήσουν πρόβλημα.

Πολύ βασικό για εμάς είναι το security, το οποίο αποτελεί το πρώτο μέλημά μας πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση. Έχουμε στήσει ένα καλά θωρακισμένο εσωτερικό δίκτυο, όπου ελέγχουμε συνεχώς την κίνηση των δεδομένων, ενώ φροντίζουμε σε μόνιμη βάση να βελτιώνουμε τα επίπεδα ασφαλείας των πληροφοριακών υποδομών μας.

Έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε όλα αυτά τα χρόνια μια άρτια στημένη υποδομή, υποστηριζόμενη από μεγάλες ταχύτητες δικτύου και συστήματα backup, μια υποδομή που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Το cloud προς το παρόν δεν το έχουμε συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό μας, ωστόσο δεν αποκλείεται να ασχοληθούμε με αυτό αν χρειαστεί να φτιάξουμε υποδομές Big Data και να αξιοποιήσουμε διαδικασίες ΑΙ για κάποιο λόγο.

Αξιοποιούμε, επίσης, τα Analytics για σκοπούς μάρκετινγκ, ενώ εξετάζουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτά. Στόχος μας είναι να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις επιχειρηματικές απαιτήσεις και αυτό διαποτίζει κάθε κίνηση και στρατηγικό σχέδιο μας.