Συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και την υιοθέτησή τους, ξεπερνώντας μάλιστα τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην αξιοποίησή της παρουσιάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτό αποκαλύπτει η έρευνα AI/IT Disconnect Research της
Salesforce, εταιρείας που δραστηριοποιείται στο AI CRM. Με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ΜμΕ αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, αποκτούν βαθύτερες επιχειρηματικές γνώσεις, αυξάνουν τα έσοδά τους και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους.

Η μελέτη διεξήχθη σε συνεργασία με τη Vanson Bourne και περιλάμβανε
διπλή ανώνυμη έρευνα σε 600 επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής στην Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο έχουν εμπιστοσύνη στις δεξιότητές τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά βλέπουν και σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση.

Η συντριπτική πλειοψηφία (95%) των επαγγελματιών πληροφορικής στις ΜμΕ χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους, το 96% δηλώνει ότι η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται στον οργανισμό τους και το ίδιο ποσοστό (96%) πως κατανοεί τις περιπτώσεις χρήσης της.

Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα σε μεγάλες επιχειρήσεις (81%, 87% και 85%, αντίστοιχα).

Οι προκλήσεις
Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ομάδες πληροφορικής των μεγάλων εταιρειών έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες από τις αντίστοιχες των ΜμΕ να δυσκολευτούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας, επιχειρηματικής αξίας και ασφάλειας κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, εκφράζουν διπλάσια ανησυχία για το ότι οι υποδομές διαχείρισης δεδομένων και ασφάλειας τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καινοτομίας. Υπενθυμίζεται πως και οι υπόλοιπες ομάδες στελεχών των ΜμΕ (πέραν των υπεύθυνων πληροφορικής) διερευνούν την ενσωμάτωση της ΤΝ στις δραστηριότητές τους.