Διευθύνων Σύμβουλος της CPI Άρης Παπαθάνος

Η CPI παρουσίασε αύξηση 11,7% στα έσοδα 6μήνου τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,85 εκατ. ευρώ έναντι 8,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο με την συμμετοχή των υπηρεσιών στα έσοδα σταθερή στο 22%. H λειτουργική κερδοφορία σημείωσε μικρή μείωση, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 316 χιλ. ευρώ.

Το σημαντικότερο μέρος της μείωσης σε σχέση με την περυσινή περίοδο προέρχεται από την επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 138 χιλ. ευρώ η οποία υπολογίζεται ως έσοδο την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Επιπλέον, όπως αναφέρει σε ανακοίωνωή της η εισηγμένη, ο δείκτης EBITDA έχει επιβαρυνθεί με το κόστος των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) το οποίο υπολογίζεται στα 19 χιλ. ευρώ για το τρέχον εξάμηνο. Η επιβάρυνση αυτή έχει αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία αλλά όχι τα ίδια κεφάλαια και την καθαρή θέση της εταιρείας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: «Συνεχίζουμε και αυξάνουμε τα έσοδά μας όντας πιο ενεργοί στην αγορά και υλοποιώντας σημαντικά έργα σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Σε ένα παραδοσιακά εμπροσθοβαρές εξάμηνο για εμάς από άποψη εξόδων, η κερδοφορία επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση που χρηματοοικονομικού κόστους και τις αποσβέσεις από τις επενδύσεις που πραγματοποιούμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα ολοκληρώσουμε την χρονιά με θετικό πρόσημο έχοντας κάνει σημαντικά βήματα στον μετασχηματισμό του οργανισμού».