Κατά 9,84% αυξήθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas, κλείνοντας στα 27,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018, έναντι 25,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Τα μεικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε  8,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι 5,9 εκατ. το 2017,συνεπεία της μεγαλύτερης συνεισφοράς στον τζίρο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Ακολουθώντας την ίδια τάση, το EBITDA κινήθηκε ανοδικά και έκλεισε σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι  2,1 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε€ 1.141 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι 849 χιλ. ευρώ το 2017.Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων για τη Space Hellas, παρουσίασαν αύξηση 16,5% και ανήλθαν σε 638 χιλ. ευρώ έναντι 548 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την αύξηση της κερδοφορίας, όσο και από την πρόσβαση σε, κατά κύρια βάση, μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δήλωσε: «Το 2ο εξάμηνο του 2018 ο όμιλος αναμένεται να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία που καταγράφτηκε το 1ο εξάμηνο με αύξηση των οικονομικών μεγεθών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επίτευξης νέου ιστορικού εσόδων. Η θετική πιστοληπτική αξιολόγηση του Ομίλου από το τραπεζικό σύστημα, εξασφαλίζει και ενισχύει την απρόσκοπτη εκτέλεση των επιχειρηματικών και επενδυτικών πλάνων του».