Στη ματαίωση του διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud», προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διαδικασία απέβη άκαρπη καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η υπηρεσία αδιάλειπτης και σε πραγματικό χρόνο (24×7) επιτήρησης των συστημάτων της ΓΓΠΣΔΔ από εξειδικευμένο και σε διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, καθώς και ανίχνευσης δικτυακών ανωμαλιών και αντιμετώπισης επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (DDoS – Distributed Denial-of-Service) στα κέντρα δεδομένων που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Το έργο περιελάμβανε, επίσης, τη θέση σε λειτουργία ενός Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC).