Κατά 44% είναι αυξημένη η ζήτηση για εργαζόμενους στον τομέα της Artificial Intelligence όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του ZipRecruiter και αφορά στις χρονιές 2018 και 2019.

Ωστόσο, σε κάποιες κατηγορίες τα μεγέθη είναι περισσότερο εντυπωσιακά. Οι θέσεις βοηθών στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής αυξήθηκαν κατά 385%. Θέσεις που απαιτούσαν γνώσεις deep learning ήταν αυξημένες κατά 151% και θέσεις που χρειάζονταν γνώσεις ρομποτικής μηχανικής ήταν αυξημένες κατά 176%. Η χαμηλότερα αμειβόμενη από τις περιζήτητες εργασίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μισθό 58.000 δολάρια ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ η καλύτερα αμειβόμενη φτάνει τα 165.000 δολάρια.

Οι ΗΠΑ είναι πρώτες σε ζήτηση εργαζομένων, με κάποιες πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Ουάσινγκτον να μοιάζουν με μαύρες τρύπες απορρόφησης εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με την έρευνα μέχρι το 2030 δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενων θα χρειαστεί να κάνουν κάποια ήπια ή σημαντική αλλαγή στο αντικείμενο εργασίας τους, ώστε να είναι χρήσιμοι για τις επιχειρήσεις.