Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη μετασχηματιστική δύναμη, ανατρέποντας τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε, αναλύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και παράλληλα επιφέρει επαναστατικές αλλαγές σε πολλούς κλάδους.

Τα data centers αποτελούν την κρίσιμη υποδομή που υποστηρίζει το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, με βασικό ζητούμενο να παραμένει η ενεργειακή απόδοση και η απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα. Παρά την απαίτηση για μεγάλες ποσότητες ενέργειας, η ανάλυση δεδομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και να προωθήσει την αειφορία. Η βελτίωση των συστημάτων διάθεσης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να μειώσει τις απώλειες και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή στους διακομιστές.

Οι προηγμένες μονάδες διάθεσης ισχύος (PDU), η έξυπνη διαχείριση, τα συστήματα ισχύος υψηλής απόδοσης της Schneider Electric και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα data centers. Επίσης, ο αυτοματισμός, η ανάλυση δεδομένων και η μηχανική εκμάθηση (Machine Learning) μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών. O βιώσιμος και ανθεκτικός σχεδιασμός κέντρων δεδομένων εξαρτάται επίσης από την αποτελεσματική ψύξη. Οι απαιτήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στα κέντρα δεδομένων σημαίνουν ότι η τροφοδοσία διακομιστών υψηλής πυκνότητας απαιτεί νέες μεθοδολογίες ψύξης τόσο για βέλτιστη απόδοση όσο και για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Σύμφωνα με τον Γιώργο Δριτσάνο, Secure Power VP για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη της Schneider Electric, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτού του νέου κόσμου που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να διερευνήσουμε τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις που επηρεάζουν τη φυσική υποδομή των κέντρων δεδομένων: ισχύς, racks, ψύξη και διαχείριση λογισμικού.

Η ισχύς είναι κρίσιμη για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί μεγάλη ισχύ για την εκτέλεση των αλγορίθμων και των μοντέλων της. Τα racks αποτελούν τον φυσικό χώρο όπου φιλοξενούνται οι υπολογιστές και οι εξοπλισμοί της τεχνητής νοημοσύνης. Η σχεδίαση των racks πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις σε χώρο και ισχύ, καθώς και τις ανάγκες ψύξης του εξοπλισμού. Επίσης, η αποτελεσματική ψύξη είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της απόδοσης του εξοπλισμού της τεχνητής νοημοσύνης. Η διαχείριση του λογισμικού είναι επίσης σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Η έκρηξη του generative AI, του τύπου τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία περιεχομένου, ανοίγει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της αγοράς. Σύμφωνα με έρευνα, το 97% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι χρήσεις του ChatGPT, όπως ο εκσυγχρονισμός των επικοινωνιών, η μετάφραση πληροφοριών και η δημιουργία περιεχομένου, θα ωφελήσουν τους οργανισμούς τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόβλεψη της Schneider Electric, η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει τα 407 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027 με τον αναμενόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της να είναι 37,3% μεταξύ 2023 και 2030. H αύξηση της υιοθέτησης αυτών των τεχνολογιών, απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις και υποδομές.