O Γιάννης Παπατσίρος, Διευθυντής Πωλήσεων, SAS Ελλάδας και ο Κωνσταντίνος Μπαχάς, Διευθυντής Customer Advisory, SAS Eλλάδας & Ανατολικής Ευρώπης, εξηγούν στο Netweek τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις από το συνδυασμό των Data Analytics και του Cloud, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

    NW: Δυναμική η φωτογραφία που βγάλατε για τη συνέντευξη. Analytics στο Cloud, λοιπόν. Μήπως όμως είναι ακόμα νωρίς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να διστάζουν στην επένδυση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού τους, να κάνουν ένα τέτοιο μεγάλο βήμα;

Κωνσταντίνος Μπαχάς: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν «πετάμε στα σύννεφα»! Το αντίθετο μάλιστα. Διαθέτουμε εξαιρετική γνώση στο πώς να αξιοποιούμε τo Artificial Intelligence & Machine Learning για να αυξήσουμε τη κερδοφορία και να ανεβάσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων στα ύψη! Η SAS, για περισσότερα από 40 χρόνια, επενδύει αδιάλειπτα στη δημιουργία τεχνολογίας και λύσεων ΑΙ & ΜL που μεταμορφώνουν τον τρόπο που κάνουν business οι οργανισμοί. Γι’ αυτό το λόγο, η SAS, ηγέτης στα Analytics, προσφέρει όλη αυτή τη δύναμη στο cloud με τις αντίστοιχες λύσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη της και τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών αγορών. Αναφορικά με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, πιστεύω ότι είναι μονόδρομος, όχι μόνο για κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί διαδικασία διάρκειας λίγων ωρών. Απαιτεί συνεπή επένδυση σε ανθρώπους και στην εκπαίδευσή τους, καθώς και σε τεχνολογικά εργαλεία και λύσεις προηγμένης ευφυίας. Οι οργανισμοί βρίσκονται σε αυτό το ταξίδι χωρίς να γνωρίζουν τι μπορεί να χρειαστούν στο μέλλον, καθώς οι ίδιες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η ανάγκη, όμως, για άμεση πρόσβαση και αξιοποίηση των καινοτομιών που παρέχει η τεχνολογία είναι επιτακτική.

Ως εκ τούτου, ο ρόλος του IT (σε συνεργασία με την υπόλοιπη επιχείρηση) είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κρίσιμος για την σωστή υλοποίηση και επίτευξη αυτού του μετασχηματισμού. Αυτό γιατί είναι το τμήμα, το οποίο μπορεί να προσαρμόσει όλα τα συστήματα και τα εργαλεία δεδομένων και analytics με ευέλικτο και παραγωγικό τρόπο, σταθμίζοντας παράλληλα τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς και τη στροφή προς τις cloud αρχιτεκτονικές. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός Analytics και Cloud Computing θα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος τα επόμενα χρόνια. Για του λόγου το αληθές, πρόσφατη έρευνα της IDC καταδεικνύει πως το 29% των επιχειρήσεων θα έχουν επενδύσει στην εν λόγω λύση μέχρι το 2022.

    Μας δώσατε μία καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζει η SAS την εν λόγω στροφή προς το Open Source;

ΚΜ: Αναμφισβήτητα, τα εργαλεία ανοιχτού κώδικα έχουν ευρεία απήχηση σήμερα, εξαιτίας αφενός του χαμηλού κόστους κτήσης και αφετέρου της συνεργατικής προσέγγισης για καινοτομία. Επιπρόσθετα, υπάρχει μεγάλη ροή νέων αποφοίτων που εκπαιδεύονται σε γλώσσες ανοιχτού κώδικα, οι οποίοι ακολούθως εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά στην υιοθέτηση μίας αποκλειστικά open source προσέγγισης. Καθώς οι οργανισμοί χτίζουν -και θα συνεχίσουν να χτίζουν- ολοένα και περισσότερα μοντέλα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού, πρέπει παράλληλα να μεριμνούν για τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση και την παρακολούθησή τους. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί έλεγχο έκδοσης (version control) και διαχείριση των μεταδεδομένων (metadata) για να διασφαλιστεί ότι το σωστό μοντέλο θα τεθεί σε παραγωγή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμπεριληφθούν εργαλεία για την παρακολούθηση των μοντέλων σε παραγωγή και την ανίχνευση ενδεχόμενων σφαλμάτων. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των εργαλείων analytics μπορεί να αποτελέσει μία δύσκολη διαδικασία. Είναι ένα θέμα το χτίσιμο ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού κώδικα και ένα διαφορετικό να το θέσουμε στην παραγωγή.

Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, η SAS όχι μόνο δεν είναι εναντίον του Open Source, αλλά το αγκαλιάζει, προσφέροντας επιλογές που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται και να ενσωματώνουν ανεμπόδιστα εργαλεία ανοικτού κώδικα ως μέρος του κύκλου ζωής των analytics. Συνεπώς, καθίσταται δυνατό τόσο ο γρήγορος πειραματισμός, όσο και η βελτίωση του ελέγχου των συνόλων δεδομένων με κεντρική διαχείριση ολόκληρου του κύκλου analytics, από την προετοιμασία των δεδομένων, την ανάπτυξη των μοντέλων και το deployment στην παραγωγή.

    Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η ανάπτυξη analytics θα μπορούσε επίσης να σημαίνει τον εκσυγχρονισμό της υποδομής τους στο Cloud. Οι οργανισμοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν την υποδομή αναλυτικών στοιχείων τους στο cloud;

Γιάννης Παπατσίρος: Στο ταξίδι του συνεχή μετασχηματισμού, αν μπορούσε κάποιος να πει ότι τα analytics είναι η πυξίδα, τότε το cloud θα μπορούσε να είναι ένα βασικό όχημα. Το παράδοξο ξεκινάει βέβαια αν συνυπολογίσει κάποιος ότι για να τρέξουμε analytics στο cloud θα πρέπει να ανεβάσουμε τα δεδομένα σε αυτό, γεγονός που από μόνο του γεννά πολύ σκεπτικισμό και επιβραδύνει την υιοθέτηση αντίστοιχων τεχνολογικών προσεγγίσεων.

Ένα μοντέλο που ίσως είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο και αποτελεί το πρώτο βήμα ένταξης στο cloud, είναι κάποιο υβριδικό μοντέλο, στο οποίο η διαχείριση των μη ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. αδόμητη ψηφιακή συμπεριφορά) πραγματοποιείται στο cloud, ενώ η διαχείριση των πιο ευαίσθητων (π.χ. στοιχεία customer relationship data) γίνεται On Premise. Η SAS παρέχει πληθώρα και συνδυασμό επιλογών αναφορικά με το cloud, όπως βέβαια το SAS Analytics Cloud.

    Κωνσταντίνε, θέλεις να μας πεις περισσότερα για αυτές τις επιλογές;

KM: Το cloud είναι ένα μέσο, όχι το τέλος του ταξιδιού. Η επιτυχία στον εκμοντερνισμό μέσω του cloud οδηγείται από διάφορες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για επιχειρηματική ανάπτυξη και καινοτομία, για ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας με data-driven στρατηγική, για προτυποποίηση και αυτοματοποίηση, για την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και των διαθέσιμων πόρων κ.α.

Η αξία του cloud απορρέει από την προσέγγιση των διαθέσιμων επιλογών (π.χ. SaaS, Enterprise Hosting, ανάπτυξη μοντέλου βασισμένου σε Container ή κάνοντας χρήση μία συγκεκριμένης λύσης Cloud όπως το Amazon Quick Start για SAS Viya) ως μέρος μίας ολιστικής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η SAS παρέχει λύσεις σε όλες τις παραπάνω επιλογές, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά.

Ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να βρίσκουν χρήσιμη την υιοθέτηση του SaaS γιατί δεν θέλουν να διαχειρίζονται υποδομές, συστήματα ή λογισμικό, ενώ άλλοι επιθυμούν να έχουν έλεγχο στην ανάπτυξη και εφαρμογή των analytics κάνοντας χρήση μοτίβων όπως οι Containers για να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα περιβάλλοντα data science.

Το παραδοσιακό rehosting των analytics στο cloud δημιουργεί λιγότερα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν ανεβαίνουν όλες οι εφαρμογές στο cloud, οπότε αυτή η κατακερματισμένη προσέγγιση δημιουργεί φραγμούς και εμπόδια.

Από την άλλη πλευρά το refactoring επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του cloud στις εφαρμογές analytics μέσω των απαραίτητων αλλαγών και τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με το ταχύτερο spin up των νέων εφαρμογών, τη συνεκτική κλιμάκωση, την αξιοποίηση του οικονομικά αποδοτικού storage και τον τερματισμό των πόρων όταν πλέον δεν χρησιμοποιούνται.

    Και η SAS, πώς τοποθετείται εμπορικά σε αυτά τα νέα δεδομένα;

ΓΠ: Σε αντιδιαστολή με τον σκεπτικισμό των μεγάλων και πιο ώριμων οργανισμών (που πιθανώς έχουν συγκεντρώσει πληθώρα δεδομένων με την πάροδο του χρόνου), έχουμε εταιρείες με πιο ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας (π.χ. startups), τα οποία είτε δεν βασίζονται τόσο σε CAPEX είτε οι ανάγκες των analytics μεταβάλλονται συνεχώς και δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν υπό κανονικές συνθήκες. Προφανώς, στη δεύτερη κατηγορία, το cloud μοντέλο είναι περισσότερο κατάλληλο προσφέροντας την αμεσότητα, την ελαστικότητα και αποφεύγοντας την προσκόλληση σε παραδοσιακές δεξιότητες που αυτοί οι οργανισμοί επιζητούν.

Η SAS αφουγκραζόμενη τις προκλήσεις της αγοράς έχει προσαρμόσει αντίστοιχα το τιμολογιακό της μοντέλο προκείμενου να ικανοποιεί όλες τις παραπάνω ανάγκες.

Προσφέρουμε είτε παραδοσιακά μοντέλα αδειοδότησης βασισμένα σε τυποποιημένες μονάδες μέτρησης (π.χ. χρήστες, υπολογιστικοί πυρήνες κτλ.) ή ευέλικτα μοντέλα βασισμένα στο μέγεθος του οργανισμού (π.χ. έσοδα) είτε ακόμα και βάση την πραγματική χρήση των υπολογιστικών πόρων (usage based).