Στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Meet the Car Leasing Services οf the Future” που διοργανώνει η Arval σε συνεργασία με την BOUSSIAS την Τετάρτη 15 Μαΐου στο Balux Prive (στη Γλυφάδα), είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Άκη Λιούνη, Γενικό Διευθυντή Ελλάδος της Arval.

H Arval Ελλάδας κατάφερε το 2018 να λάβει βραβείο ανάπτυξης μεταξύ των 29 χωρών του Ομίλου. Ποιο ήταν το μυστικό αυτής της επιτυχίας;
Η βράβευση μεγαλύτερης ανάπτυξης της Arval Ελλάδος μεταξύ των 29 χωρών του Ομίλου είναι αποτέλεσμα τριών παραγόντων. Αρχικά είναι η προσωπική μου πίστη αλλά και των μελών της ομάδας μου, σε ένα προκλητικό στόχο ανάπτυξης που στρατηγικά δομήσαμε ένα χρόνο πριν. Η Ελλάδα έχει πολύ καλό πελατειακό υπόβαθρο που επιζητά καινοτόμες – ποιοτικές υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι κάθε εταιρικός πελάτης είναι μοναδικός, του παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και έχοντας αναγνωρίσει τις ανάγκες του, είμαστε σε θέση να του προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση στις ανάγκες μετακίνησης του οργανισμού του.

Τέλος, η Arval Ελλάδος έχει μια δυναμική ομάδα έμπειρων επαγγελματιών που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή μας ταυτότητα, οι οποίοι με απόλυτα πελατοκεντρική προσέγγιση φροντίζουν με απλό και αποτελεσματικό τρόπο για την εξυπηρέτηση των πελατών μας, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης πελατών (NPS score 67%) μεταξύ όλων των χωρών του Ομίλου.

Ποιες είναι οι αλλαγές και οι προκλήσεις που έχετε διαπιστώσει τα 11 χρόνια δραστηριοποίησής σας στη χώρα μας;
Τα τελευταία 11 χρόνια τόσο η ελληνική οικονομία όσο και η αγορά του Operating leasing αυτοκινήτου αντιμετώπισε μεγάλες προκλήσεις. Συγκεκριμένα η πτώση της αγοράς νέων οχημάτων μειώθηκε τη χρονική περίοδο 2009 – 2016 κατά 75%, οι υπολειμματικές αξίες των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μεταβλήθηκαν δραστικά, η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών αλλά και των συνεργατών μειώθηκε σημαντικά και το ευμετάβλητο φορολογικό πλαίσιο για τους χρήστες-οδηγούς οδήγησε σε διαφορετικές επιλογές οχημάτων.

Το δυσμενές αυτό οικονομικό αλλά και θεσμικό πλαίσιο οδήγησε σε διακοπή δραστηριοτήτων πολλών εταιρειών του κλάδου μας. Η Arval αντιμετώπισε με ψυχραιμία την κρίση αυτή, διατήρησε την πίστη της στον υγιή επιχειρηματικό πυρήνα της ελληνικής οικονομίας, προσαρμόστηκε κατάλληλα έναντι των νέων δεδομένων και επανεκτίμησε τις επιλογές της σε επίπεδο πελατών και συνεργατών. Σήμερα νοιώθουμε δικαιωμένοι για τις στρατηγικές αποφάσεις μας και απολαμβάνουμε την επιβράβευση των επιλογών μας από τους πελάτες μας, αλλά και από τη διοίκηση του Ομίλου.

Ποια εκτιμάτε ότι είναι τα hot features στο κλάδο του Car Leasing;
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά σημεία και ταυτόχρονα προκλήσεις στο μέλλον του Car operating leasing είναι η προσαρμογή στις νέες ανάγκες της αγοράς, τις νέες ανάγκες μετακίνησης αλλά και στις επερχόμενες μεταβολές στο χώρο του αυτοκινήτου, της οδηγικής αυτονομίας, των συνδεδεμένων οχημάτων, της τηλεματικής, της διαχείρισης δεδομένων και της εναλλακτικής μορφής ενέργειας στην κίνηση των οχημάτων.

Τα επόμενα χρόνια οι εταιρείες θα πρέπει να είναι απολύτως προετοιμασμένες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στηριζόμενες στην τηλεματική, να κάνουν ορθή διαχείριση πληροφορίας και δεδομένων, να επεκταθούν στην χρήση οχημάτων που στηρίζονται σε ηλεκτροκίνηση και άλλες μορφές ενέργειας, να επεκτείνουν χρονικά και να προσαρμόσουν σωστά την επικοινωνία με τους πελάτες και τους οδηγούς, προσφέροντας λύσεις που θα είναι εναρμονισμένες με το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, τις νέες ανάγκες μετακίνησης, το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τα νέα τεχνολογικά δεδομένα του χώρου της αυτοκινητοβιομηχανίας.Ο Όμιλος Arval έχει ήδη δρομολογήσει στρατηγικό σχέδιο ώστε να είναι έγκαιρα προετοιμασμένος για να υποστηρίξει τους πελάτες της απέναντι στις επερχόμενες μεταβολές.

Η Arval σε συνεργασία με την BOUSSIAS διοργανώνει το “Meet the Car Leasing Services οf the Future” την Τετάρτη 15 Μαΐου στο Balux Prive (στη Γλυφάδα), με στόχο να συζητηθούν οι «νέες» τάσεις στον χώρο της Μίσθωσης Αυτοκινήτων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένα στελέχη και αναγνωρισμένοι decision-makers θα παρουσιάσουν την «Επόμενη Ημέρα» στο Car Operating Leasing, σχετικά με την προσθήκη της τηλεματικής στις υπηρεσίες των εταιρειών λειτουργικής μίσθωσης αυτοκινήτων, με προϊόντα που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μισθώνουν οχήματα με χρονική ευελιξία, με την παροχή online αναφορών χρήσιμων για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του στόλου κ.λπ.