Οι Ευρωπαίοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα μπορούσαν να αυξήσουν τα έσοδα τους μέχρι 10% από τους οικιακούς τους πελάτες, και μέχρι 30% από τους εταιρικούς, εάν προχωρούσαν στη σταδιακή ένταξη των υπηρεσιών τέταρτης γενιάς, παράλληλα με την ωρίμανση της τεχνολογίας LTE.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από μια ευρείας κλίμακας πανευρωπαϊκή έρευνα της Alcatel-Lucent. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, υπάρχει σημαντική ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών για εφαρμογές επόμενης γενιάς, οι  οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσδίδει η τεχνολογία LTE (long term evolution) στα δίκτυα ευρυζωνικών κινητών επικοινωνιών. Η έρευνα αξιολόγησε τις απαντήσεις που έδωσαν περισσότεροι από 4.500 ιδιώτες καταναλωτές και 950 εταιρικοί πελάτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η ομάδα σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων στο τμήμα Σχεδιασμού Δικτύων, Απόδοσης και οικονομικής Ανάλυσης των Bell Labs στην Alcatel-Lucent , επιβεβαίωσε ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία LTE, σε σχέση με τη βελτιστοποίηση εφαρμογών κινητών επικοινωνιών, θα μπορούσε να μεταφραστεί σε σημαντικές επιχειρηματικές δυνατότητες και αυξημένα έσοδα για τους παρόχους.

Τα ευρήματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα μεγαλύτερα οφέλη θα προέκυπταν από το συνδυασμό μιας στρατηγικής έγκαιρης εισόδου στη νέα αυτή αγορά υπηρεσιών επόμενης γενιάς, στρατηγικής η οποία θα διαμορφωνόταν με βάση προσεκτικά επιλεγμένες εφαρμογές και κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική.