Ο Αλέξανδρος Ζιώμας από τη θέση του Διευθυντή της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., σκιαγραφεί για το netweek την πορεία εξέλιξης του ρόλου του CTO στην πορεία του χρόνου.

Η καθημερινή τριβή του σε αυτούς τους κλάδους, τον έχουν εμπλουτίσει σε εμπειρία και παραστάσεις, έχοντας εικόνα του πριν και του μετά από τεχνολογικής σκοπιάς. Και δη σε τομείς που διακρίνονται από ευρεία έκθεση και χρήση της ίδιας της τεχνολογίας σε ποικίλες εκφάνσεις και μορφές της.
Αν μη τι άλλο, έχει δει να περνά μπροστά από τα μάτια του η σταδιακή μετεξέλιξη της λειτουργίας επιχειρήσεων στους προαναφερθέντες κλάδους, με τον ίδιο -σε πλείστες περιπτώσεις- να την διαμορφώνει…

«Στα σχεδόν 13 χρόνια που ήμασταν δραστηριοποιημένοι (σ.τ.σ.: με τους συνεργάτες του) στην τραπεζική αγορά, το μέγιστο ζητούμενο και η πρωταρχική μας προσοχή δινόταν στα back end συστήματα, προκειμένου να υποστηρίξουμε την ομαλή λειτουργία του operational σκέλους, το οποίο και εκτεινόταν σε μια σειρά από τομείς και επιμέρους τμήματα, αλλά και σε όλα τα εναλλακτικά δίκτυα (ATMs, Ιnternet και mobile banking, Call Centre κ.ο.κ.)

Περίπου παραπλήσιες ήταν και οι ανάγκες στον ασφαλιστικό κλάδο, με την διαφοροποίηση να έγκειται στο γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια το mobility που διακρίνει -εκ των πραγμάτων- τον εν λόγω τομέα, «γέννησε» και την απαίτηση για την υποστήριξη των συνεργατών που βρίσκονταν εν κινήσει, στο field. Την ίδια στιγμή έπρεπε να τους υποστηρίζουμε μέσω πολλαπλών καναλιών (λ.χ., m-εφαρμογές, internet site, κ.ά.), για την Online ασφάλεια και διαχείριση των συμβολαίων τους. Υπό αυτό το πρίσμα, οι τελευταίοι έπρεπε να διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισμό, λ.χ. tablet, pcs, που υποστηρίζονταν από αντίστοιχες εφαρμογές, άμεσα διασυνδεδεμένες με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα.

Εξυπακούεται πως τέτοιου είδους εγχειρήματα συνοδεύονται από υψηλές απαιτήσεις και φυσικά από σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, ευελιξίας, ευχρηστίας και αδιάλειπτης λειτουργικότητας. Με την πάροδο του χρόνου η «στροφή» προς το Cloud, αλλά και οι τεχνολογίες virtual machines αφενός μεν διευκόλυναν την καθημερινότητά μας και αφετέρου δε μας επέτρεψαν να προσθέτουμε καινούριες λειτουργίες προκειμένου να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα των συνεργατών μας. Βέβαια, απαιτήθηκε πολύ προσπάθεια από μέρους μας έως ότου αντιληφθούμε την δυναμική που εμπεριέχουν και την χρηστικότητα που επιφέρουν στους ίδιους τους οργανισμούς. Κάτι, που ακόμη και σήμερα, η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων αγνοούν, καθώς δεν τα έχουν υιοθετήσει ή ενσωματώσει στην λειτουργία και την εν γένει πρακτική τους».

To ψηφιακό αεροδρόμιο
«Το περιβάλλον του αεροδρομίου είναι κάτι ιδιαίτερο και αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πολύ πέρα από κτίρια και υποδομές, στην βελτίωση της εμπειρίας του επιβάτη-πελάτη. Ο επόμενος στόχος στον ορίζοντα δεν είναι άλλος από τη δημιουργία του «ψηφιακού αεροδρομίου» διότι οι επιθυμίες τόσο των επιβατών όσο και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα (λ.χ. αεροπορικές εταιρείες, καταστήματα λιανικής και εστίασης, δημόσιες αρχές κ.ά.) μετεξελίσσονται, αποσκοπώντας στη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας».

One size doesn’t fit all στην τεχνολογία
Ένα από τα σημεία που διαφοροποιούν τον ρόλο του Διευθυντή πληροφορικής με το πέρασμα του χρόνου, έχει να κάνει με την βαθιά γνώση των καινούριων τεχνολογιών σε σημείο που να είναι σε θέση να κρίνει εάν ταιριάζει με την φύση της λειτουργίας της επιχείρησης που εργάζεται. «Ανέκαθεν υποστήριζα πως μια τεχνολογία, όσο ελκυστική κι εάν φαντάζει, δεν σημαίνει αυτομάτως πως συνάδει με τα δεδομένα της καθημερινής της πρακτικής. Άρα, προϋπόθεση είναι η ρεαλιστική καταγραφή και αξιολόγηση των “θέλω” της ίδιας της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί με σχετική ασφάλεια εάν θα προχωρήσουμε στην άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή τους. Πλέον, οι πόροι είναι εξαιρετικά πολύτιμοι και δεν μπορούν να σπαταλώνται σε επιφανειακές επιλογές όσο και κινήσεις εντυπωσιασμού. Όλα, λοιπόν, ξεκινούν και καταλήγουν συνάμα στην ικανότητα αντίληψης των απαιτήσεων, μα και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός».

Μιας και ο λόγος για το χαρακτηριστικό της αυξημένης κατανόησης και της διόρασης, που θεωρούνται ως των εκ των ουκ άνευ από την πλευρά των σύγχρονων Επικεφαλής Τεχνολογίας ή εν γένει μονάδων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ο κ. Ζιώμας έχει κατασταλάξει και σε ορισμένες ακόμη διαπιστώσεις σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην ουσία του ρόλου των εν λόγω στελεχών κατά την διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. «Παλαιότερα, ο CIO είτε ο IT Director περιστρεφόταν αποκλειστικά γύρω από την τεχνολογία ως modus operandi. Ήταν οι λεγόμενοι «τεχνικάριοι», υιοθετώντας αντίστοιχο σκεπτικό, όσο και γλώσσα. Η εικόνα με το εν λόγω στέλεχος να συμμετέχει σε κάποιο meeting παρουσία άλλων στελεχών του management, και σε κάποια στιγμή να γίνεται αποδέκτης φράσεων όπως λ.χ. “Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τι λέτε”, “Αυτά που μας παρουσιάζετε είναι σε γλώσσα κατανοητή αποκλειστικά από εσάς τους ITήδες…”, αποτελούσε τον κανόνα και όχι την εξαίρεση!

Σήμερα, πλέον, κάτι τέτοιο έχει πάψει να υφίσταται, καθώς ο CIO / CTO μπορεί να διακρίνεται από πλήρη γνώση των τεχνολογικών δεδομένων και πτυχών, ωστόσο “μιλά” κι άλλες “γλώσσες” υπό την μορφή των οικονομικών δεδομένων, του customer support, του project management, της ανάλυσης των τάσεων της αγοράς, ακόμη και του marketing. Εξάλλου, μόνο υπ’ αυτή την προσέγγιση, μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να στεκόμαστε επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα στελέχη, να κατανοούμε τις ανάγκες τους και όχι απλά να εκτελούμε, μα και να προτείνουμε, και εν τέλει να μπορούμε να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας στην αιχμή των εξελίξεων».

Το μέλλον του CIO / CTO
Ο Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. δεν κρύβει την αισιοδοξία του για το μέλλον του profession του CIO / CTO, καθώς διαπιστώνει πως υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς νέους που διακρίνονται από όρεξη και θέλουν να ασχοληθούν με την τεχνολογία και την καινοτομία. Μάλιστα, ακόμη και εάν δεν χαρακτηρίζονται από έμφυτο ταλέντο, εντούτοις όμως το γεγονός ότι έχουν την απαιτούμενη «δίψα», αυτομάτως τους ανάγει σε ιδανικούς υποψήφιους, θέτοντας τα πλέον σημαντικά θεμέλια για την επίτευξη ενός επιτυχημένου career path στην αγορά.

Ο Αλέξανδρος Ζιώμας ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως IT Systems Administrator στην HSBC για να φτάσει να ανελιχθεί ως την θέση του Business Analysis & Design Manager, απ’ όπου επέλεξε να μετακινηθεί έπειτα από σχεδόν 13 χρόνια, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα Chief Information Officer (CIO) στην Allianz Ελλάδος. Με την πάροδο 3,5 ετών πήρε μεταγραφή στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ ξεκινώντας από την θέση του Manager του τομέα IT&T Business Systems and Automation, για να φτάσει σήμερα να κατέχει τη θέση του εν ενεργεία Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.