Ο Akram Sahyoun, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Algosystems, μιλάει στο netweek για τις δραστηριότητες της εταιρείας και παρουσιάζει το πλαίσιο της επιτυχημένης συνεργασίας της Algosystems με τη CΑ, υπογραμμίζοντας τους κοινούς στόχους αυτής της συνεργασίας.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης και ποιοι οι στόχοι της Algosystems; Ποια είναι η πορεία της εταιρείας στην αγορά;

Akram Sahyoun: Η εταιρεία Algosystems S.A., ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα και χωρίζεται οργανωτικά σε τέσσερα τμήματα:
1. Επικοινωνιών και Πληροφορικής,
2. Εφαρμογών Διαδικτύου,
3. Αυτοματισμού και Ελέγχου και
4. Μετρολογίας.

Ειδικό ερευνητικό τμήμα καλύπτει όλα τα τμήματα και συμμετέχει σε ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εχει ετήσιο τζίρο περί τα 15 εκατομμύρια ευρώ, και περί τους 110 υπαλλήλους, το 70% των οποίων είναι μηχανικοί και πολλοί από αυτούς κάτοχοι διδακτορικών.

Είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες Πληροφορικής και Systems Integration στην Ελλάδα. Σημαντικό μέρος των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών βρίσκεται μέσα στο πελατολόγιό της Algosystems. H Algosystems έχει μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία με τις σημαντικότερες κατασκευάστριες εταιρείες, όπως είναι η Cisco (Silver Partner), η Microsoft (Gold Partner), η Datacore (Distributor), η Marathon Technologies (Distributor), η HP (Gold Preferred Partner), η IBM (Partner), η CA (Silver Partner), η Checkpoint (Silver Partner), η Citrix (Silver Solution Advisor), η Symantec (Silver Partner), η Secure Computing, η Opto22 (Distributor), η Iconics (Distributor), η Sensa, η Bosch, η Brocade και η Microsens.

H Algosystems σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις που αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα προuόντων και υπηρεσιών, έχοντας σαν κύριο στόχο οι επενδύσεις των πελατών της να αξιοποιούνται άμεσα στο μέγιστο βαθμό και να μετατρέπονται σε μετρήσιμα επιχειρηματικά οφέλη.Αποστολή και φιλοσοφία της Algosystems είναι να αποτελεί για τους πελάτες της τον πλέον αποτελεσματικό και αξιόπιστο συνεργάτη για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους με τρόπο γρήγορο και αποδοτικό.

NetWeek: Η Algosystems συνεργάζεται με την CA σε επίπεδο Silver Partner σε Enterprise Class λύσεις στη διαχείριση και παρακολούθηση συστημάτων Πληροφορικής. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη συνεργασία. Τι περιλαμβάνει και ποιοι είναι οι στόχοι της;

Akram Sahyoun: Η συνεργασία της Algosystems με τη CA είναι στρατηγικής σημασίας διότι η ελληνική αγορά έχει μεγάλα περιθώρια για την υιοθέτηση λύσεων και προϊόντων όπως αυτά της CA. Εκτος από τις πραγματικά πολύ μεγάλες εταιρείες της αγοράς, στις οποίες κατεξοχήν ταιριάζουν οι λύσεις της CA, αλλά και στις οποίες οι λύσεις αυτές έχουν ήδη εδραιωθεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει το ευρύτατο φάσμα των μεγαλύτερων από τις «μεσαίου» μεγέθους επιχειρήσεις με σημαντικές ανάγκες και μεγάλα περιθώρια για την υιοθέτηση αντίστοιχων λύσεων. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η από κοινού ανάπτυξη αυτής της αγοράς.

NetWeek: Πρόσφατα η CA προχώρησε σε μετασχηματισμό της στρατηγικής δραστηριοποίησής της, επιλέγοντας ένα «full indirect» μοντέλο, δηλαδή ένα μοντέλο ανάπτυξης αποκλειστικά μέσω καναλιού συνεργατών. Πώς επηρεάζει αυτό την Algosystems ως συνεργάτη της CA;

Akram Sahyoun: Πρόκειται πραγματικά για μια σημαντική αλλαγή, η οποία αποτέλεσε για εμάς βασικό κίνητρο για την εδραίωση της συνεργασίας μας με τη CA. Με την καθιέρωση αυτού του νέου μοντέλου λειτουργίας, η CA σηματοδοτεί τις προθέσεις της για ανάπτυξη στην ελληνική αγορά μέσω της διάχυσης της τεχνογνωσίας σε τοπικούς συνεργάτες, τους οποίους η CA εκπαιδεύει και υποστηρίζει, ώστε είναι σε θέση να παρέχουν άμεσες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τελικούς πελάτες.

Με την εγκαθίδρυση, λοιπόν, της στρατηγικής συνεργασίας μας με τη CA, μια εξαιρετικά ικανή ομάδα στελεχών της Algosystems ανέλαβε την προώθηση των προϊόντων και των λύσεων της CA στο πελατολόγιο της εταιρείας μας. Τα στελέχη μας αυτά, όχι μόνο έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώσεις που τους επιτρέπουν να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις λύσεις της CA με στόχο τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών μας, αλλά διαθέτουν επίσης βαθιά γνώση της υποδομής των πελατών μας, έτσι ώστε να προσφέρουν ουσιαστική και πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.


NetWeek: Ποια είναι η υποστήριξη που λαμβάνει η Algosystems από τη CA;

Akram Sahyoun: Από πλευράς της CA παρέχεται μηχανισμός και υπηρεσίες εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού μας, τόσο στον τομέα των πωλήσεων και του presales, όσο και σε αυτό των υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης. Η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα του τοπικού γραφείου της CA  μας υποστηρίζει σε επίπεδο presales, best practices και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των λύσεων για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, ενώ φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής στα έργα Architect Consultants από τον παγκόσμιο οργανισμό υπηρεσιών της CA για εξασφάλιση της επιτυχίας και στις πιο σύνθετες των περιπτώσεων.

Η αρμονική συνεργασία του τοπικού γραφείου της CA με την ομάδα presales της Algosystems αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για τον εντοπισμό και την υπόδειξη ευκαιριών, για τη μείωση των περιττών επενδύσεων των πελατών μας και, παράλληλα, για περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών πελατών που υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες.

NetWeek: Ποια είναι τα προϊόντα και οι λύσεις της CA στα οποία εξειδικεύεται η Algosystems;

Akram Sahyoun: Η Algosystems εξειδικεύεται στις λύσεις της CA για τη διαχείριση και απόδοση υποδομών και δικτύων. Η γκάμα των εργαλείων της CA και οι δυνατότητες που αυτές παρέχουν, τις καθιστούν ως μια κορυφαία επιλογή, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών για Fault Management, Performance Management, Traffic Analysis, Network Change και Configuration Management, αλλά φθάνοντας ακόμα και σε επίπεδο Service Management, δηλαδή παρέχοντας τη δυνατότητα να διαχειριστεί ο οργανισμός όχι μόνο τις υποδομές του αλλά και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει πάνω από αυτές.

Με τον τρόπο αυτό, η λύση δίνει μια πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο του συνόλου της υποδομής – δίκτυο, συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, αλλά και πλήρη ιστορικότητα της κατάστασης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός στους χρήστες/πελάτες του.

Με τις αναγνωρισμένες λύσεις Spectrum και eHealth, που πλέον συμπληρώνονται με πολύ δυναμικές πρόσφατες εξαγορές της CA, όπως η NetQoS, η Algosystems έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες end-to-end λύσεις διαχείρισης υποδομών, βασισμένες στα κορυφαία εργαλεία της παγκόσμιας αγοράς, και μάλιστα με σημαντικά χαμηλότερο κόστος υλοποίησης και διαχείρισης των λύσεων αυτών, χάρη κυρίως στη φιλοσοφία των ίδιων των εργαλείων αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Algosystems από αντίστοιχες υλοποιήσεις.

NetWeek: Ποια τα οφέλη αυτής της εξειδίκευσης για τους πελάτες της Algosystems;

Akram Sahyoun: Με βάση την εμπειρία της Algosystems στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολύπλοκων δικτύων και υποδομών, αλλά και την εξειδίκευσή της στα εργαλεία της CA, τα οφέλη για τους πελάτες μας είναι πολύ σημαντικά. Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εγκατάστασης αλλά και διαχείρισης υποδομών, που περιλαμβάνει όχι μόνο τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη ενός δικτύου, αλλά επεκτείνεται και στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείρισή του.

Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες μας, όχι μόνο έχουν την τεχνική μας υποστήριξη στο δίκτυο ή τα συστήματα τους, αλλά διαθέτουν και ανά πάσα στιγμή ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης των υποδομών τους και, το σημαντικότερο, της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους πάνω από αυτές. Αυτό συνεπάγεται μείωση στα λειτουργικά τους κόστη αλλά παράλληλα και καλύτερη ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών, μιας και τα όποια προβλήματα εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και, πολλές φορές, πριν καν επηρεαστεί η διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


NetWeek: Ποιες είναι οι επιχειρηματικές ανάγκες πίσω από τις λύσεις Network Management;

Akram Sahyoun: Οι εταιρείες χρειάζονται καλύτερη ορατότητα στις υποδομές, τα συστήματα και τις διαδικασίες τους, ώστε να εντοπίζουν εύκολα ευκαιρίες για μείωση περιττών επενδύσεων και παράλληλα για περαιτέρω αξιοποίηση εκείνων που υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες και αυξάνουν την αποδοτικότητα. Χρειάζονται επίσης αυτοματοποίηση και ενοποίηση IT συστημάτων και διαδικασιών με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και του αντίστοιχου κόστους. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται, τέλος, βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων τους και αύξηση της παραγωγικότητας.

Σχετικά με τις λύσεις Network Management, οι επιχειρηματικές ανάγκες που αυτές καλούνται να καλύψουν, αφορούν κατά πρώτο λόγο στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε οργανισμός στους τελικούς χρήστες ή/ και πελάτες του. Οι οργανισμοί έχουν ανάγκη να επιταχύνουν τους χρόνους εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων, να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργικές και επιχειρησιακές τους διαδικασίες, και φυσικά να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη.

Στόχος τους πλέον είναι να περάσουν σε μια «proactive» διαχείριση του δικτύου, αλλά και ολόκληρης της υποδομής τους, όπου θα μπορούν να εντοπίζουν τυχόν θέματα στις υπηρεσίες που προσφέρουν και να τα επιλύουν πριν καν επηρεαστεί η επιχειρηματική λειτουργία του οργανισμού. Και οι λύσεις της CA έρχονται να καλύψουν συνολικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες αυτές τις προκλήσεις.

NetWeek: Είναι η δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε κατάλληλη για τέτοιου είδους επενδύσεις;

Akram Sahyoun: Είναι αλήθεια ότι η περίοδος είναι κρίσιμη, τόσο για τις εταιρείες όσο και για την οικονομία συνολικά. Εξαιτίας της κρίσης, τα budget των τμημάτων Πληροφορικής συρρικνώνονται, ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις του Βusiness προς το ΙΤ παραμένουν ίδιες ή αυξάνονται, καθώς επείγουν πλέον οι ανάγκες για αλλαγές, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και για μείωση κόστους, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών ή την εμπειρία των πελατών.

Είναι τομείς που ενώ δεν απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλες επενδύσεις, μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά και σημαντικά οφέλη, ώστε οι επιχειρήσεις να τοποθετηθούν πολύ καλύτερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς το market share είναι πλεόν σήμερα ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος όλων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι λύσεις της CA είναι το καλύτερο μέσον για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών.

NetWeek: Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση τέτοιου είδους λύσεων;

Akram Sahyoun: Ο τομέας της Πληροφορικής αξιολογείται πλέον με βάση τη συνεισφορά του στην επιτυχία της επιχείρησης. Η δυνατότητα που παρέχουν οι λύσεις της CA στο να διασφαλίσουν την ποιότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΤ μέσα από τις υποδομές του, βοηθώντας το να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των χρηστών/ πελατών, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον περιορισμό των περιττών ή ζημιογόνων επενδύσεων, την περαιτέρω αξιοποίηση εκείνων των επενδύσεων που υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες, τη μείωση των προβλημάτων και του αντίστοιχου κρυφού κόστους, και συνεπώς την αύξηση της παραγωγικότητας, της κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης.

NetWeek: Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της Algosystems σε σχέση με τη συνεργασία της με τη CA; Ποιο είναι συνολικά το όραμα της εταιρείας για το μέλλον;

Akram Sahyoun: Σίγουρα στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας και συνεπώς της γκάμας των λύσεων της CA που εκπροσωπεί η Algosystems στην τοπική αγορά. Και αυτό γιατί η CA πρωτοπορεί παγκοσμίως τόσο σε τεχνολογία όσο και σε όραμα σε όλους τους τομείς διαχείρισης, διακυβέρνησης και ασφάλειας των υποδομών για τα περιβάλλοντα του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, με έμφαση στο cloud computing και το virtualization, όπου και εστιάζεται η μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς.