Ο Χαράλαμπος Σιγανός αποχωρεί από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εργασιών Τεχνολογίας και Οργάνωσης Ομίλου της Eurobank και από μέλος της Διοικητικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής.

O Σταύρος Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής Retail Banking θα εκτελεί παράλληλα με τα υφιστάμενα καθήκοντά του και χρέη Γενικού Διευθυντή Εργασιών Τεχνολογίας και Οργάνωσης Ομίλου. Ο κ. Σιγανός θα παραμείνει ως Σύμβουλος Διοίκησης της Eurobank σε θέματα αναδιοργάνωσης (restructuring).