Ανακατατάξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Intralot έφερε η συνεδρίασή του στις 31 Ιανουαρίου 2019, με τους Νίκο Νικολακόπουλο και Χρυσόστομο Σφάτο να αντικαθιστούν τα παραιτηθέντα μέλη Κωνσταντίνο Κόκκαλη και Πέτρο Σουρέτη.

Το ΔΣ της εταιρείας ανέθεσε, επιπλέον, στο Νικόλα Νικολακόπουλο, μέχρι πρότινος Γενικός Εμπορικός Διευθυντής Ομίλου (Group Chief Commercial Officer), επιπλέον καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου, με επίβλεψη της Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργιών (Operations). Ο Χρυσόστομος Σφάτος, μέχρι πρότινος Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου, με επίβλεψη της νέας Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Επικοινωνίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.