Ο σημερινός IT Manager πρέπει, όσο αυτό είναι δυνατόν, να κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα στο Business που κλονισμένο προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις εξελίξεις και στο IT, που, αν και αποδυναμωμένο, πρέπει να στηρίξει το πρώτο.

Ο κατασκευαστικός τομέας, αυτός δηλαδή που ανήκει η ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ, έχει υποστεί τεράστια καθίζηση από το 2010 μέχρι σήμερα. Επακόλουθο της πτώσης του τζίρου στην εγχώρια αγορά είναι η μείωση των δαπανών και από αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας. Παρά τη μείωση του budget, ο βασικότερος προβληματισμός μας είναι το πώς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε απρόσκοπτη τεχνική υποστήριξη στις εσωτερικές δομές, βρισκόμενοι σε ετοιμότητα, ώστε να δώσουμε αξιόπιστες λύσεις στις νέες προκλήσεις – όπως για παράδειγμα τη στροφή των πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού – ως μοναδική διέξοδο από την κρίση.

Consumerization of IT
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, με τους τομείς της Πληροφορικής να βρίσκουν όλο και μεγαλύτερο πεδίο δράσης σε αυτό που συχνά ονομάζουμε καταναλωτικοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών (Consumerization of IT), δεν αφήνει περιθώρια στη σύγχρονη επιχείρηση ώστε να απέχει από αυτή την τάση. Έτσι, λοιπόν, τομείς όπως η επικοινωνία με την χρήση smartphones, tablets και λοιπών έξυπνων φορητών συσκευών, αλλά και η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως των πλέον διαδεδομένων επιχειρηματικών εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Αντίστοιχες νέες τάσεις στους τομείς της επεξεργασίας και της αποθήκευσης των δεδομένων είναι η υιοθέτηση λύσεων off-premises (cloud) και η σταδιακή μείωση των on-premise υποδομών, με σκοπό τη μείωση του κόστους συντήρησης, ασφάλειας και αναβάθμισης των υποδομών μιας σύγχρονης εταιρείας.

Σύγχρονο ERP
Tο πιο πρόσφατο έργο που ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, αλλά και με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των τμημάτων της εταιρείας, ήταν ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ERP. Ουσιαστικά πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υλοποιήσεις στο τομέα αυτό, από το 1985 που ιδρύθηκε η εταιρεία. Το έργο υλοποιήθηκε έγκαιρα και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ολοκληρώθηκε με σημαντικά μειωμένο κόστος σε σχέση με το αρχικό προϋπολογισμό, χάρη στη λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών της εταιρείας, αλλά και στην εντατική προσπάθεια της ομάδας υλοποίησης (key users). Είναι αναγκαίο να αναφέρουμε εδώ ότι το έργο άρχισε να υλοποιείται στο ξεκίνημα της κρίσης, οπότε βοήθησε την εταιρεία όχι μόνο να ορίσει αυστηρές διαδικασίες, όπως ο πιστωτικός έλεγχος των πελατών, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει όλα τα νέα εργαλεία που παρέχει το συγκεκριμένο λογισμικό, με σκοπό να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Το IT αρωγός της επιχειρηματικής στρατηγικής
Η ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ, στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης της ελληνικής αγοράς που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια και αντιλαμβανόμενη την τάση των καταναλωτών να απευθυνθούν απευθείας στον παραγωγό που θα τους διασφαλίσει καλύτερη τιμή και μοναδική ποιότητα, αποφάσισε τη διάθεση και διανομή συγκεκριμένων κατασκευαστικών προϊόντων στους οικιακούς καταναλωτές. Για να το πετύχει αυτό θα έπρεπε αρχικά να κάνει γνωστά τα προϊόντα της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό μέσω προωθητικών ενεργειών, με σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη αυτών τη διαφήμιση μέσω Internet και, δεύτερο και σπουδαιότερο, να στηρίξει το εγχείρημα αυτό με ένα πληροφοριακό σύστημα που θα κάλυπτε όλα τα βήματα, από τη ζήτηση προσφοράς, την παραγγελία και τις διαδικασίες παραγωγής, μέχρι και την τελική εγκατάσταση από το συνεργείο της εταιρείας.

Το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα ήταν αποτέλεσμα άψογης συνεργασίας ανάμεσα στη Διεύθυνση Πληροφορικής και ενός προμηθευτή λογισμικού (outsource developing). Ειδικότερα, κατάφεραν να αποδώσουν τα μέγιστα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα μοναδικό εργαλείο, που, εφαρμόζοντας διαδικασίες και αυτοματισμούς, παρέχει μεγάλη ανάλυση και ιχνηλασιμότητα, τα οποία ήταν και τα ζητούμενα της συγκεκριμένης Επιχειρησιακής Στρατηγικής.