Οι εταιρείες Altec Integration και Cyberstream κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφυγές κατά της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. που αφορούν στο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών», το οποίο έχει ήδη κατακυρωθεί στην Ionis Development.

Οι δύο εταιρείες αιτούνται -κάθε μία για τους δικούς της λόγους- την ανάκληση ή τροποποίηση εκείνων των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών κατά το μέρος που η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης των οικονομικών τους προσφορών. Το πιθανότερο είναι πως θα ανασταλεί κάθε περαιτέρω πρόοδος του έργου έως ότου εκδικασθούν οι δύο προσφυγές.

Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων με στόχο αυτή να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη διάδοση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στους επαγγελματίες του χώρου και τους πολίτες αλλά και πηγή για την καταγραφή και αξιολόγηση χρήσιμων συμπερασμάτων από τη λειτουργία της προκειμένου να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ορθότερα το Κυρίως έργο.

Η εφαρμογή θα καλύπτει την καταχώρηση δεδομένων ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη ροή της διαδικασίας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με παράλληλη επικαιροποίηση στοιχείων μητρώων ιατρών και φαρμακοποιών / φαρμακείων.
Υπενθυμίζεται πως εκτός της Ionis Development, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Altec Integration, 2) Di-Micro, 3) Cyberstream, 4) Data Concept, 5) SDC, 6) Quality & Reliability, 7) Gnomon Informatics και 8) Profile Systems & Software.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 84.870 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.