Η Altec απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει πως η EFG Telesis έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει το στάδιο της μελέτης και βρίσκεται στη φάση διαμόρφωσης του σχεδίου.

Επίσης, η εταιρεία σημειώνει ότι μέχρι στιγμής οι προτάσεις της EFG Telesis αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων τόσο μεταξύ των τραπεζών όσο και μεταξύ τραπεζών και εταιρείας καθώς και ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συνεργαζόμενων εταιρειών. Τέλος, η Altec τονίζει ότι στις συζητήσεις δεν έχει επιτευχθεί κάποια οριστική συμφωνία μέχρι σήμερα.