Η Altec εμφάνισε συρρίκνωση ζημιών το 2009, τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ζημιές από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες συρρικνώθηκαν στα 12,52 εκατ. ευρώ από 127,49 εκατ. ευρώ το 2008. Παράλληλα, σε επίπεδο μητρικής οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 17,86 εκατ. ευρώ, από τα 146,85 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου, το σύνολο του κύκλου εργασιών υποχώρησε στα 33,45 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 73,7% από 127,27 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει το 2008, ενώ σε επίπεδο μητρικής ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 75,5% στα 14,27 εκατ. ευρώ από 58,34 εκατ. ευρώ.