Η Amadeus και η Hermes Management Consulting, συμβουλευτική εταιρεία, παρουσίασαν πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας εμπεριστατωμένη έρευνας με τον τίτλο "Κατανοώντας τους Παράγοντες Κόστους των Online Ταξιδιωτικών Γραφείων και Τρόποι Βελτιστοποίησης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών στην Ευρώπη".

Το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι παρόλο που οι παίκτες της online αγοράς στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί και κλείνουν το χάσμα με τους αντίστοιχους της Αμερικής, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προϊοντικού τους μείγματος. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 5 μεσαίου μεγέθους online ταξιδιωτικών γραφείων από την Σκανδιναβία, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία. Η έρευνα αναγνωρίζει επίσης και τους παρακάτω τέσσερις σημαντικούς παράγοντες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αυξάνουν την κερδοφορία:

Τα Online ταξιδιωτικά γραφεία που συμμετείχαν στην έρευνα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην προώθηση και άλλων προϊόντων εκτός από αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, σε ποσοστό 12,8% από 6,6 % του αντίστοιχου περιθωρίου των αεροπορικών προϊόντων. Ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα ταξιδιών αντιστοιχούν στο 76% των εσόδων των παραδοσιακών ταξιδιωτικών γραφείων και σχεδόν στο 50% των Online ταξιδιωτικών γραφείων στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 14% των μεικτών πωλήσεωνΣύμφωνα με το PhoCusWright. Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι η συνολική εμπειρία πελάτη θα μπορούσε να βελτιωθεί με την προσθήκη περισσότερου σχετικού περιεχομένου, ώστε οι ταξιδιώτες κατά την επίσκεψή τους σε ένα online ταξιδιωτικό γραφείο να έχουν πρόσβαση σε  όλα τα στοιχεία του ταξιδιού τους.

Τέλος, τα έξοδα marketing, τα οποία αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 54% όλων των εξόδων  των Online ταξιδιωτικών γραφείων και στο 1,22% του ρυθμού μετατροπής μέσω των online καναλιών, αποδεικνύονται ένα πολύ μεγάλο και αναποτελεσματικό έξοδο. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προγραμμάτων πιστότητας και λύσεις CRM, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απόκτηση νέων πελατών, όπως και η διατήρηση των υπαρχόντων είναι ένας τομέας που έχει περιθώρια βελτίωσης.