Η Amazon σχεδιάζει να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη το 2016, ενώ περισσότερες από τις 2.500 από αυτές θα αφορούν της Βρετανία, καθώς η εταιρεία επιταχύνει την επέκτασή της στην περιοχή.

Οι νέες θέσεις εργασίας εντάσσονται σε ευρύτερο πλάνο επένδυσης της εταιρείας να επεκτείνει τις αποθήκες της αλλά και το δίκτυο διανομής της στην Ευρώπη, αλλά και τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων υποδομών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων cloud computing. Όπως αναφέρει η εταιρεία το 2015 δημιούργησε στην Ευρώπη περισσότερες από 10.000 μόνιμες θέσεις εργασίες, φέρνοντας  το συνολικό εργατικό δυναμικό της σε περισσότερες από 40.000.