Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο υπολογιστικό νέφος «Cloud Practitioner Essentials AWS», στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με την Amazon Web Services (AWS) για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Το πρόγραμμα προσφέρθηκε δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και αφορούσε στις έννοιες του AWS Cloud, τις υπηρεσίες AWS, την ασφάλεια, την αρχιτεκτονική, την τιμολόγηση και την υποστήριξη για να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις για την πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Συνολικά συμμετείχαν 891 άνεργοι, εκ των οποίων 811 (91%) έλαβαν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, ενώ στη συγκεντρωτική αξιολόγηση, όπως αποτυπώθηκε στα σχετικά ερωτηματολόγια αναδείχτηκαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από τους συμμετέχοντες.