Με μότο το «Making space for growth» και βασικό άξονα εξειδίκευσης το Robotic Process Automation, η Ambience μπορεί να αποτελέσει βασικό συνεργάτη στο ταξίδι της αυτοματοποίησης, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

O Δημήτρης Σπέντζας, Chief Technology Officer της Ambience εξηγεί τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει στις επιχειρήσεις το Robotic Process Automation (RPA), και παρουσιάζει το όραμα της εταιρείας για το μέλλον.

netweek: Ποιο είναι το όραμα και η θέση της Ambience στην ελληνική αγορά σήμερα και ποιοι είναι οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της εταιρείας;

Δημήτρης Σπέντζας: Η Ambience είναι μια εταιρεία που σκοπός της είναι να δημιουργεί το χώρο στους συνεργάτες της να αναπτυχθούν με την καλύτερη χρήση ανθρώπων και τεχνολογίας, όπως ακριβώς περιγράφει και το μότο μας, “Making space for growth”. Αυτό το επιτυγχάνουμε είτε αναλαμβάνοντας να κάνουμε υποστηρικτικές εργασίες, αφήνοντας το χώρο στις εταιρείες να επικεντρωθούν στο βασικό σκοπό τους, είτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να «δημιουργήσουμε χρόνο» αυτοματοποιώντας διαδικασίες αναγκαίες, τυποποιημένες, υψηλού όγκου και ως αποτέλεσμα χρονοβόρες, μέσω της τεχνολογίας του Robotic Process Automation (RPA).
Όραμά μας είναι να βρισκόμαστε πάντα στις πρώτες επιλογές των εταιρειών που θέλουν έναν συνεργάτη να βελτιώσει τις λειτουργικές εργασίες τους μέσω της αυτοματοποίησης, και άλλων προηγμένων τεχνολογικών πρακτικών, και να οδηγήσει στο να δημιουργηθεί χρόνος στους ανθρώπους να δουλέψουν πάνω σε αντικείμενα που πραγματικά χρησιμοποιούν την αντίληψη, την εξυπνάδα και τη δημιουργικότητά τους.

Η Ambience δραστηριοποιείται σήμερα σε δυο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η παροχή υποστηρικτικών εργασιών τηλεφωνικού κέντρου, back office και ψηφιοποίησης όπου αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του πελάτη να λειτουργήσουμε, είτε εν μέρει είτε εξ’ ολοκλήρου, όλη την εξυπηρέτηση του πελάτη είτε αυτή έρχεται από ψηφιακά είτε από αναλογικά κανάλια. Ταυτόχρονα η μεγάλη εμπειρία μας σε έργα back office μας δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε μια μεγάλη γκάμα ανάλογων έργων, τα οποία είναι περιορισμένου χρόνου αλλά σημαντικά να γίνουν, στα οποία ο πελάτης δεν θέλει να απασχολήσει δικό του δυναμικό, καθώς οι ανάγκες λειτουργίας είναι μεγάλες και κάθε άνθρωπος είναι απαραίτητος για τις καθημερινές εργασίες.

Ο δεύτερος άξονας δραστηριότητάς μας είναι η τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα η αυτοματοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών γνωστή και ως Robotic Process Automation (RPA). Ήταν από την αρχή στρατηγικός μας στόχος να ασχοληθούμε με αυτή την τόσο σημαντική τεχνολογία αποκλειστικά, καθώς πιστεύουμε ότι μπορεί σήμερα να μας αποκομίσει πολύ σημαντικά οφέλη. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές τεχνολογίες όπως το cloud που δίνουν πολύ μεγάλη δυναμική στις επιχειρήσεις ωστόσο, η τεχνολογία του RPA έχει να κάνει αποκλειστικά με τον άνθρωπο και αυτό ήταν κάτι που μας ενθουσίασε από την αρχή όταν υλοποιήσαμε τις πρώτες ροές πάνω σε δικές μας ανάγκες. To RPA ήρθε για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από εκείνες τις εργασίες που είναι μηχανικές, βασίζονται σε κανόνες, και είναι υψηλού όγκου, και ως εκ τούτου χρονοβόρες.

Ουσιαστικά μιλάμε για την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών που ενώ πρέπει να γίνουν, δεν απαιτούν καθόλου σκέψη. Τέτοιες εργασίες υπάρχουν πολλές και σε όλους τους χώρους όπως η δημιουργία αναφορών, η συμπλήρωση φορμών, η εισαγωγή στοιχείων σε πολλαπλά συστήματα κ.α. Τα οφέλη που είδαμε, και βλέπουμε καθημερινά, είναι πολλά όπως ο μηδενισμός των ανθρωπίνων λαθών και η εκμετάλλευση μη παραγωγικών ωρών της επιχείρησής μας για να «τρέξουμε» ροές είτε κλεισίματος της ημέρας είτε προετοιμασίας της επόμενης. Το σημαντικότερο όφελος φυσικά είναι ότι παίρνουμε από τους ανθρώπους μας ώρες ρουτίνας και τις αντικαθιστούμε με ώρες σκέψης, δημιουργικότητας και ανάπτυξης. Αυτή η αξιοποίηση των ανθρώπων μας, διέπει όλα όσα κάνουμε ως Ambience.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες και με ποιους τρόπους μπορεί να βοηθήσει η Ambience;

Οι εταιρείες σήμερα αντιμετωπίζουν ένα πλήθος τεχνολογικών προκλήσεων σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αναδεικνύεται σε πρωταρχικό μέλημα, με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να προστατεύσουν τα δεδομένα από όλο και πιο εξελιγμένες απειλές. Η συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων απαιτεί σχολαστική διαχείριση δεδομένων για την αποφυγή αυστηρών κυρώσεων. Ο αδυσώπητος ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών απαιτεί συνεχείς επενδύσεις και προσαρμογή, ενώ η ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το IoT και το blockchain, στα υφιστάμενα συστήματα θέτει πολύπλοκα εφοδιαστικά και στρατηγικά εμπόδια. Η ανταγωνιστική αγορά ταλέντων με γνώση της χρήσης της τεχνολογίας επιτείνει τη δυσκολία απόκτησης και διατήρησης εξειδικευμένων επαγγελματιών, απαραίτητων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διαχείριση των προσπαθειών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι εταιρείες πρέπει επίσης να κλιμακώσουν αποτελεσματικά την υποδομή τους για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, να διασφαλίσουν την αξιοπιστία των συστημάτων για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί ευελιξία, στρατηγικό σχεδιασμό και δέσμευση για συνεχή μάθηση και βελτίωση.
Για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε σε αυτές τις προκλήσεις, να συνυπάρξουμε, να παράγουμε, να ανταγωνιστούμε και να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας, είναι αναγκαίο να μετασχηματιστούμε.

Είναι όμως η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων από μόνη της ικανή να μας οδηγήσει στο επιθυμητό; Κατά τη γνώμη μου, αντί για ψηφιακό μετασχηματισμό θα πρέπει να μιλάμε για εταιρικό μετασχηματισμό με ψηφιακά εργαλεία. Πώς δηλαδή, κατανοώντας τις δυνατότητες που μας δίνουν τα εργαλεία, μετασχηματίζουμε τις εταιρείες μας αυξάνοντας την παραγωγικότητά μας, την ταχύτητα, την πελατοκεντρικότητα και την καινοτομία μας. Εδώ η Ambience μπορεί να έχει και έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η εμπειρία μας σε αυτοματοποιήσεις σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις μας έχει δείξει εμπράκτως ότι η τεχνολογία του RPA είναι η απάντηση και στην καλύτερη απόδοση παλαιότερων τεχνολογιών που μπορεί να υπάρχουν στην υποδομή μας, και στην αποδέσμευση των ανθρώπων μας από βαρετές εργασίες, και στην ταχύτερη συλλογή δεδομένων ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων για τη δημιουργία κανονιστικών ή οποιουδήποτε είδους αναφορών. Η μεγάλη εμπειρία μας, λειτουργεί σαν επιταχυντής αυτοματοποίησης καθώς μπορούμε πολύ γρήγορα να εντοπίσουμε τις λειτουργίες εκείνες που με το μικρότερο χρόνο υλοποίησης θα μας φέρουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

Το AI θεωρείται το next big thing και φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον σήμερα. Ποιες είναι οι κινήσεις της Ambience σε αυτό τον τομέα;

Το ΑΙ θεωρείται το next big thing λόγω των μετασχηματιστικών δυνατοτήτων του σε όλους τους κλάδους. Μιμούμενη την ανθρώπινη νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύει τεράστια σύνολα δεδομένων, να αναγνωρίζει μοτίβα και να λαμβάνει αποφάσεις με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει πρωτοφανείς βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και την ακρίβεια σε εργασίες που κυμαίνονται από την απλή εισαγωγή δεδομένων έως την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η ενσωμάτωση του ΑΙ στην καθημερινή ζωή και τις εργασιακές διαδικασίες συνεχίζει να βαθαίνει, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για πρόοδο και καινοτομία, καθιστώντας την ένα κομβικό σύνορο στην τεχνολογική πρόοδο.

Η τεχνολογία του RPA συνδυάζεται απόλυτα με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), δημιουργώντας ένα νέο πεδίο που ονομάζεται Ευφυής Αυτοματισμός (Intelligent Automation – IA) όπου μαζί ενισχύουν την ταχεία αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών end-to-end και επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Intelligent Automation καλύπτει ολόκληρο το ταξίδι αυτοματοποίησης – από την ανίχνευση διαδικασιών, την αυτοματοποίηση, και τη βελτιστοποίηση – αυτοματοποιώντας οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία front ή back-office και ενορχηστρώνοντας την εργασία σε ομάδες που συνδυάζουν τους ανθρώπους με τα bot. Παραδείγματα ΙΑ είναι η χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον αυτόματο εντοπισμό διαδικασιών που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, παρακολουθώντας τον άνθρωπο, η βελτιστοποίηση υφιστάμενων ροών και διαδικασιών, η έξυπνη επεξεργασία εγγράφων και η αυτόματη διόρθωση ροών που έχουν σταματήσει λόγω αλλαγής στις περιμέτρους. Σκεφτείτε το AI ως τον εγκέφαλο και το RPA ως τα χέρια του σώματος. Ένας αποσυνδεδεμένος από το σώμα εγκέφαλος μπορεί να ονειρευτεί έννοιες, αλλά χωρίς χέρια δεν μπορεί να τις υλοποιήσει. Ταυτόχρονα, τα χέρια χωρίς τον εγκέφαλο δεν μπορούν να χειριστούν προηγμένες διαδικασίες.

Οι κινήσεις μας ως Ambience σε αυτόν τον τομέα είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση του Intelligent Automation ώστε το RPA να καταφέρει να αυτοματοποιήσει και το μη απόλυτα δομημένο. Στο πλαίσιο αυτά εργαζόμαστε για τη δημιουργία αυτοεπισκευαζόμενων bots που θα μπορούν να διορθώνονται χωρίς την ανάγκη να τα δει ανθρώπινο μάτι. Επιπρόσθετα, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και στη δημιουργία των πρώτων ροών hyperautomation. Tο hyperautomation είναι μια προηγμένη τεχνολογική και εξέλιξη των RPA, στην οποία βγαίνουμε έξω από τα όρια του δικού μας οργανισμού και ενορχηστρώνουμε ροές που συμπεριλαμβάνουν αυτοματοποιήσεις πελατών μας και προμηθευτών μας μαζί με τις δικές μας. Μπορούμε να το σκεφτούμε σαν bot to bot communication.

Η βιωσιμότητα αναδεικνύεται πλέον σε κυρίαρχη προτεραιότητα για το επιχειρείν. Ποια η δική σας προσέγγιση και πώς μπορεί η τεχνολογία να συμβάλει σε αυτό το στόχο;

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα έχει γίνει η κυρίαρχη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, και ιδιαίτερα το RPA, είναι ζωτικής σημασίας για την ευθυγράμμιση των λειτουργιών μας με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Στην Ambience δεσμευόμαστε να βελτιστοποιούμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης και να αξιοποιούμε την αυτοματοποίηση για την αύξηση της αποδοτικότητας, συμβάλλοντας έτσι θετικά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Αυτοματοποιώντας τις συνήθεις, επαναλαμβανόμενες εργασίες, το RPA επηρεάζει σημαντικά τη βιωσιμότητα μέσω:

• Της μείωσης της χρήσης χαρτιού: Η αυτοματοποίηση εργασιών, όπως η τιμολόγηση και η τήρηση αρχείων, μειώνει τη χρήση χαρτιού, συμβάλλοντας άμεσα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα με την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας μέσω της καλύτερης διαχείρισης δεδομένων.
Της βελτίωσης της διαχείρισης των πόρων: Το RPA επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων τους. Με την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης των υλικών και των πόρων σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίζουν τις περιοχές που παρουσιάζουν πλεονάσματα και να προσαρμόζονται ανάλογα, μειώνοντας την περιττή κατανάλωση και τα απόβλητα.
Της βελτίωσης της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας: Η αυτοματοποίηση διευκολύνει τη μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Τα εργαλεία RPA μπορούν να αυτοματοποιήσουν τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν την κατανάλωση πόρων, την παραγωγή αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό οδηγεί σε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, όπως η επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον προμηθευτών ή η βελτιστοποίηση των logistics για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
• Της διευκόλυνσης βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών: Το RPA υποστηρίζει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα με τον εξορθολογισμό των εργασιών, τη μείωση των σφαλμάτων και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων. Αυτό δεν ωφελεί μόνο τον πλανήτη αλλά και το bottom line, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορούν να επιτευχθούν μαζί.
• Του εξορθολογισμού της συμμόρφωσης και της υποβολής εκθέσεων: Το RPA απλοποιεί τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, αυτοματοποιώντας τη συλλογή, την επεξεργασία και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα δεδομένα βιωσιμότητας. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να συμμορφώνονται με τα νομικά πρότυπα και να επικοινωνούν με διαφάνεια τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα μέσω του RPA έχει ως στόχο να δώσουμε το παράδειγμα, αποδεικνύοντας εμπράκτως πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει το γενικότερο καλό. Δείχνοντας ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε ένα πιο βιώσιμο, αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον, στοχεύουμε να εμπνεύσουμε και άλλες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν παρόμοιες πρακτικές. Η βιωσιμότητα είναι ένα συλλογικό ταξίδι, και με το RPA, έχουμε ένα ισχυρό εργαλείο για να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο. Η συνεχής καινοτομία μας στον τομέα της αυτοματοποίησης καθοδηγείται από τη δέσμευση για βιωσιμότητα, καθοδηγώντας μας προς τη δημιουργία πιο υπεύθυνων και αποτελεσματικών επιχειρηματικών λειτουργιών.

Ποιο είναι το όραμά σας και τα σχέδια σας για το μέλλον;

Στην Ambience το όραμά μας είναι να είμαστε πρωτοπόροι στον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών σε όλους τους κλάδους, καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές και χωρίς λάθη. Αποστολή μας είναι να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό του RPA, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, για να ξεκλειδώσουμε πρωτοφανή κέρδη παραγωγικότητας και καινοτομίας.

Κοιτάζοντας μπροστά, η στρατηγική μας περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: καινοτομία, συνεργασία και πελατοκεντρικότητα. Σκοπεύουμε να επενδύσουμε σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη, εστιάζοντας σε λύσεις RPA επόμενης γενιάς που μπορούν να προσαρμόζονται και να μαθαίνουν από το περιβάλλον τους, παρέχοντας έτσι πιο έξυπνες δυνατότητες αυτοματοποίησης. Στόχος μας είναι επίσης να καλλιεργήσουμε ισχυρές συνεργασίες τόσο με παρόχους τεχνολογίας όσο και με ηγέτες του κλάδου για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις των επιχειρήσεων. Τέλος, δεσμευόμαστε στο να συνεχίσουμε να θέτουμε τους πελάτες μας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι οι λύσεις μας ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες τους και προσφέρουν πραγματική, απτή αξία στις δραστηριότητές τους.
Το ταξίδι μας προς τα εμπρός έχει ως στόχο να δώσουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού με ευελιξία και αυτοπεποίθηση, αξιοποιώντας τη δύναμη του RPA για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιώσιμη ανάπτυξη.